Έγκριση της ΕΕΤΤ στη συμφωνία Vodafone – WIND για τον παθητικό εξοπλισμό κεραιών


Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020, 18:36

Ενέκρινε σήμερα η ΕΕΤΤ τη γνωστοποίηση συγκέντρωσης των εταιρειών VODAFONE και WIND, σύμφωνα με την οποία οι δυο εταιρείες διαχωρίζουν τους κλάδους των παθητικών υποδομών τους και τους εισφέρουν σε μια νέα εταιρεία, η οποία θα τους διαχειρίζεται προσφέροντας σχετικές υπηρεσίες, βάσει μίσθωσης.

Η νέα εταιρεία θα βρίσκεται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας VODAFONE.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων , ασκώντας τις αρμοδιότητές της ως αρχή ανταγωνισμού, αξιολόγησε τις επιπτώσεις της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα πρόσβασης των τρίτων, στην παροχή υπηρεσιών μίσθωσης υποδομών στη νέα οντότητα, στις περιεχόμενες συμβατικές δεσμεύσεις της συμφωνίας, στη μη ύπαρξη νεοεισερχόμενου παρόχου στην Ελληνική αγορά, στον αντίκτυπο της συναλλαγής στην τιμολογιακή πολιτική των παρεπόμενων αγορών και στο υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ελληνικής αγοράς.

Η ΕΕΤΤ κατέληξε ότι παρά τον υψηλό βαθμό συγκέντρωσης της εξεταζόμενης αγοράς στην οποία λαμβάνει χώρα η συγκέντρωση, δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικό περιορισμό του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές.

Τέλος, η ΕΕΤΤ δεσμεύτηκε να εξετάσει την  τροποποίηση της συμφωνίας κοινής χρήσης δικτύου των δύο εταιρειών, που περιλαμβανόταν στον φάκελο της εξεταζόμενης συγκέντρωσης, βάσει των άρθρων 1 Ν.3959/2011  ή/και 101 ΣΛΕΕ.

Σημειώνεται πως Vodafone και Wind συμφώνησαν τον περασμένο Ιούλιο, μετά από συζητήσεις , να αξιοποιήσουν τον παθητικό εξοπλισμό των σταθμών βάσης για τη σύσταση εταιρείας κοινής συμμετοχής με τον διακριτικό τίτλο “Vantage Towers Greece”.


Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020, 18:36

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει