Έκαναν «κουρελόχαρτο» τη Χάρτα Κοινωνικών Δικαιωμάτων Εργαζομένων

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Πλήρη καταρράκωση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στις 47 χώρες-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης διαπιστώνει η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ECSR) του Συμβουλίου Ευρώπης, που δόθηκε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται 580 συμπεράσματα, για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη σε θέματα όπως το δικαίωμα σε εύλογο ωράριο εργασίας, δίκαιη αμοιβή και προστασία από παρενόχληση σε 35 χώρες.

Συνολικά, η επιτροπή ενέκρινε 276 συμπεράσματα συμμόρφωσης (47,6%) και 206 συμπεράσματα παραβιάσεων (35,5%). Δεν μπόρεσε να αξιολογήσει την κατάσταση σε 98 περιπτώσεις (16,9%) λόγω έλλειψης πληροφοριών.

Το μεγαλύτερο ποσοστό παραβιάσεων, αφορά το δικαίωμα όλων των εργαζομένων, να προειδοποιούνται, σε εύλογο χρονικό διάστημα, για τερματισμό της απασχόλησης (95,8%), το δικαίωμα των εργαζομένων και των εργοδοτών σε συλλογική δράση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος απεργίας (73,3%) και κανόνες που περιορίζουν το πεδίο των εκπτώσεων από τους μισθούς (64,3%).

Η ECSR διαπίστωσε επίσης ότι, τα περισσότερα από τα κράτη δεν κατάφεραν να διασφαλίσουν ότι ο χαμηλότερος καθαρός μισθός,  που καταβήθηκε πληρούσε το κατώτατο όριο,  για να προσφέρει στους εργαζομένους και στις οικογένειές τους ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο (το 60% του καθαρού μέσου μισθού).

Από την άλλη πλευρά, το μεγαλύτερο ποσοστό συμμόρφωσης, με την Ευρωπαϊκή Χάρτα Κοινωνικών Δικαιωμάτων των εργαγομένων, αφορούσε το δικαίωμα ενημέρωσης και διαβούλευσης (85,7%), το δικαίωμα προώθησης κοινών διαβουλεύσεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών (84,4%) και το δικαίωμα να ενημερώνονται ταχέως γραπτώς σχετικά με τις βασικές πτυχές της σύμβασης ή την σχέση εργασίας (81,8%).

Ιστορικό

Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης είναι μια νομικά δεσμευτική συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης που ξεκίνησε το 1961, η οποία διασφαλίζει τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, σε τομείς όπως η στέγαση, η υγεία, η εκπαίδευση, η απασχόληση και η κοινωνική προστασία. Μια αναθεωρημένη έκδοση του καταστατικού άνοιξε προς υπογραφή το 1996.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων είναι ένα σώμα αποτελούμενο από 15 ανεξάρτητους και αμερόληπτους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι αξιολογούν το βαθμό στον οποίο οι εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές συμμορφώνονται με τον Χάρτη.

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει