Έλεγχοι για τη διαπίστωση ύπαρξης μυκητολογικών ασθενειών από την Π.Θ. σε καλλιέργειες σκληρού σίτου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τους παραγωγούς σκληρού σιταριού ότι την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2014-15, η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πραγματοποιούν επιτόπιους έλεγχους σε καλλιέργειες σκληρού σίτου, καθώς και εργαστηριακούς ελέγχους για τη διαπίστωση ύπαρξης μυκητολογικών ασθενειών, προκειμένου να προληφθεί η εμφάνιση ασθενειών σε επιδημική μορφή, όπως συνέβη την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο.

Επειδή ο σκληρός σίτος παρουσιάζει μεγάλη οικονομική σημασία για την Π.Ε. Λάρισας, η Υπηρεσία επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υγιεινή κατάσταση των σιτηρών. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι διαπιστώθηκε η ύπαρξη συμπτωμάτων από σεπτορίωση σε καλλιέργειες σκληρού σίτου της Π.Ε. Λάρισας, με την ένταση της προσβολής να κυμαίνεται προς το παρόν γενικά σε χαμηλά επίπεδα εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις που βρίσκεται σε υψηλά, πιθανών αναλόγως του μολύσματος που προϋπήρχε και του μικροκλίματος της περιοχής.

Καθοριστικός παράγοντας της εξέλιξης της ασθένειας θα είναι οι κλιματολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Εφόσον ο καιρός την άνοιξη είναι βροχερός και υγρός, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εκδηλωθεί η ασθένεια σε επιδημική μορφή όπως και πέρσι, ενώ εάν η συχνότητα των βροχοπτώσεων μειωθεί σταδιακά (όπως συνήθως συμβαίνει την άνοιξη στην Π.Ε. Λάρισας) τότε θεωρείται ότι η παραγωγή ενδέχεται να μην επηρεαστεί σημαντικά από την ασθένεια.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η χημική καταπολέμηση κριθεί ότι είναι αναγκαία, τότε αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί με εγκεκριμένο μυκητοκτόνο τηρώντας το προβλεπόμενο όριο ημερών ψεκασμού πριν τη συγκομιδή, για την αποφυγή εύρεσης υπολειμμάτων στα παραγόμενα προϊόντα.

Για τους παραπάνω λόγους, συστήνεται στους παραγωγούς να παρακολουθούν την εξέλιξη της ασθένειας στους προσβεβλημένους αγρούς σε συνεργασία με τους τοπικούς γεωπόνους, οι οποίοι σε περίπτωση που πιθανόν εντοπίσουν σημαντική προσβολή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία μας (τηλ. 2413 511119, 2413 511209)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει