Έλεγχοι στην αγορά του Βόλου τις μέρες των γιορτών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων ανακοινώνεται ότι κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, υπάλληλοι του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Υπηρεσίας πραγματοποίησαν ελέγχους στην αγορά. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργήθηκαν σε καταστήματα πώλησης προϊόντων, στα οποία επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού κατά τη διάρκεια της περιόδου, με στόχο την κατά το δυνατόν ομαλή λειτουργία της αγοράς και την αποτροπή φαινομένων εκμετάλλευσης και εξαπάτησης του καταναλωτικού κοινού.

Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν συνολικά τριάντα (30) έλεγχοι σε κρεοπωλεία, υποκαταστήματα εταιριών σούπερ μάρκετ και κατάστημα λιανικής πώλησης διαφόρων προϊόντων, μεταξύ των οποίων και χριστουγεννιάτικων ειδών, σε Βόλο, Ν. Ιωνία, Αλμυρό και Βελεστίνο. Οι έλεγχοι αφορούσαν ιδιαιτέρως στην ύπαρξη αναρτημένων πινακίδων με τις προβλεπόμενες ενδείξεις, στη είσπραξη αντιτίμου μεγαλύτερου του αναγραφόμενου επί των αναρτημένων πινακίδων, στην έκδοση και λήψη των προβλεπόμενων από τη φορολογική Νομοθεσία παραστατικών στοιχείων καθώς επίσης και στην αναγραφή επί αυτών των προβλεπόμενων ενδείξεων και στην αποτροπή διάθεσης στην κατανάλωση κρεάτων εξωτερικού ως εγχώριων, με σκοπό την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων αυτών, διαπιστώθηκαν συνολικά τέσσερις (4) παραβάσεις, εκ των οποίων οι τρεις (3) αφορούσαν σε μη αναγραφή επί των παραστατικών στοιχείων διακίνησης και εμπορίας κρεάτων της χώρας καταγωγής – προέλευσης αυτών και η μία (1) αφορούσε σε μη ανάρτηση πινακίδων με τις προβλεπόμενες ενδείξεις για προϊόντα κρέατος. Σε βάρος των παραβατών, η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με την Υ.Α. Α2 – 718/2014 (Κωδικοποίηση κανόνων ΔΙΕΠΠΥ) και τον Ν. 4177/2013.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει