Έναρξη ψηφιακής υπηρεσίας μητρώου συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επιστήμονες, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4036/2012 (Α΄8), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44, παρ. 4 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32) ότι η ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων είναι έτοιμη και έχει τεθεί σε λειτουργία.

Οι ανωτέρω για να εγγραφούν στο Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων πρέπει να αποκτήσουν e-mail και να ακολουθήσουν την διαδικασία που περιγράφεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας « www.minagric.gr »

Η ψηφιακή υπηρεσία της έκδοσης συνταγών χρήσης γεωργικών φαρμάκων, που θα εμπεριέχει το Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων ολοκληρώνεται και πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί η έναρξη λειτουργίας της. Για την ομαλή μετάβαση στη διαδικασία πώλησης γεωργικών φαρμάκων με συνταγή χρήσης αυτών θα υπάρξει ικανό μεταβατικό διάστημα, το οποίο κα πρέπει να αξιοποιηθεί από τους ενδιαφερόμενους με σκοπό: α) την εκμάθηση του συστήματος και β) τον εντοπισμό βελτιώσεων που μπορούν να γίνουν.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει