Ένταξη χώρου πολιτισμού “ΜΑΞΙΜ” Τυρνάβου στο ΕΣΠΑ

Λύση στα προβλήματα στέγασης ενός σύγχρονου πολιτιστικού χώρου στον Τύρναβο, δίνει η απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός παρουσία του Δημάρχου Τυρνάβου κ. Νίκου Μαλάκου, με την οποία εντάσσεται στο ΕΣΠΑ / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής στη Θεσσαλία», το έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΜΑΞΙΜ»», προϋπολογισμού 560.000 ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα:

Το έργο περιλαμβάνει την βελτίωση των υποδομών του χώρου πολιτισμού «ΜΑΞΙΜ» (χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων) που κρίνονται απαραίτητες τόσο για την λειτουργικότητα του όσο και για την αισθητική του.

Οι βελτιώσεις αφορούν οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Θα γίνει αντικατάσταση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, των συστημάτων φωτισμού, θέρμανσης και ψύξης και εγκατάσταση συστήματος πυροπροστασίας. Θα τοποθετηθεί θερμομόνωση στην οροφή και στους τοίχους. Επίσης θα επισκευαστεί η σκηνή, τα καμαρίνια και οι χώροι υγιεινής, θα ανακατασκευαστεί το άνω διάζωμα των καθισμάτων και θα αναβαθμιστεί αισθητικά όλος ο χώρος του θεάτρου.

Με την ολοκλήρωση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΜΑΞΙΜ», ο χώρος καθίσταται πλήρως λειτουργικός, έτοιμος να δεχθεί σημαντικές εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, κινηματογραφικές προβολές, ομιλίες, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις που απαιτούν συνάθροιση κοινού ) με ιδιαίτερη ασφάλεια, εξελιγμένο σύστημα πυρασφάλειας, θέρμανση-κλιματισμό και λοιπές βελτιώσεις.

Επισημαίνεται ότι ο χώρος αυτός είναι ο μοναδικός στην πόλη του Τυρνάβου αλλά και στον ευρύτερο Δήμο που προέκυψε από τον «Καλλικράτη».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει