Έργα και μελέτες προϋπολογισμού 1,8 εκατ. 877 χιλ. ευρώ από τη Περιφέρεια Θεσσαλίας

Κ. Αγοραστός: «Σε μια δύσκολη δημοσιονομικά συγκυρία η αιρετή Περιφέρεια συνεχίζει το έργο της»

Δώδεκα έργα και μελέτες προϋπολογισμού 1.877.600 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστού. «Σε μια δύσκολη δημοσιονομικά συγκυρία η αιρετή Περιφέρεια συνεχίζει το έργο της», δήλωσε ο κ. Αγοραστός και συνέχισε: «Απερίσπαστοι, με σχέδιο και ορθολογικό προγραμματικό πραγματοποιούμε έργα ουσίας τα οποία αποτελούν και μια τονωτική ένεση για την τοπική οικονομία».

Αναλυτικά, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας προχώρησε στην:

1) Έγκριση του αποτελέσματος και κατακύρωση της δημοπρασίας του έργου

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ -ΟΞΥΑΣ (ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ), προϋπολογισμού 73.800 € με Φ.Π.Α.

2) Έγκριση της προκηρύξεως και των λοιπών συμβατικών τευχών για την ανάθεση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΚΟΛΦΑΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ».

3) Έγκριση δημοπρασίας και ανάθεσης κατασκευής του έργου:«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ», (Πρόγραμμα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007-2013), προϋπολογισμού 480.000 € με Φ.Π.Α.

4) Έγκριση δημοπρασίας και ανάθεσης κατασκευής του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ-

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) ΠΟΤΑΜΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2011», (Πρόγραμμα χρηματοδότησης ΚΑΠ Π.Ε. Τρικάλων), προϋπολογισμού

εργασιών : 121.951,22€ & Φ.Π.Α. : 28.048,78€

5) Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΥ Ι.Μ. ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ – ΆΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΛΑΜΠΕΡΟΥ» Π.Ε. Καρδίτσας προϋπολογισμού δημοπράτησης 100.000 € (με ΦΠΑ).

6) Έγκριση αποτελέσματος δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (2η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)» Προϋπολογισμού: 1.000.000,00€ πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ, Π.Ε Λάρισας.

7) Έγκριση της Μελέτης Συγκοινωνιακών Έργων, της Μελέτης Τεχνικών Έργων και

της Γεωτεχνικής Μελέτης και Έρευνας, των εκπονηθεισών στα πλαίσια της μελέτης:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» και της παράτασης των προθεσμιών της προαναφερομένης μελέτης μέχρι 23-9-2011

8) Έγκριση του αποτελέσματος και κατακύρωση της δημοπρασίας του έργου

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ-ΜΟΥΧΑ 73.800 € με Φ.Π.Α.

9) Απόφαση για τη διενέργεια διαγωνισμών για τα παρακάτω έργα της Π.Ε. Μαγνησίας:

α) Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μηλεών

β) Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Τρικερίου

γ) Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Κεραμιδίου

δ) Μελέτη ΓΠΣ Δήμου Ζαγοράς

Μπορεί επίσης να σας αρέσει