Έργα, μελέτες και δράσεις προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Π.Θ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στo e-Volos.gr:

Εγκρίσεις μελετών, τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 10.016.021,74 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναλυτικά:

– Έγκριση ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια – Μεταφορά Άλατος 2015» προϋπολογισμού 160.000,00 € (με ΦΠΑ)

– Μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού Σαρακίνας του Δήμου Καλαμπάκας» προϋπολογισμού 3.000,00 € (με ΦΠΑ)

– Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών και ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτυού Π.Ε. Τρικάλων προϋπολογισμού 24.000,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση δαπάνης σύμβασης του έργου αποκατάσταση βατότητας, με χρήση ΙΧ μηχανημάτων, ΠΕ Τρικάλων περιόδου 2015-2016 προϋπολογισμού 79.950,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση δαπάνης σύμβασης του έργου «αποχιονισμοί Περιφέρειας Θεσσαλίας προϋπολογισμού 369.000,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση της μελέτης του υδραυλικού έργου «Εξορθολογισμός λειτουργίας υφιστάμενων δικτύων άρδευσης Π.Ε. Τρικάλων» προϋπολογισμού 36.900,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεσης κατασκευής του έργου: «Βελτίωση ασφαλτόστρωση δρόμου Ι.Μ.. Τιμίου Σταυρού – Κρανιά – Κονάκια» προϋπολογισμού: 200.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δαπάνης για το έργου: «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου για τη μεταφορά νερού σε ποιμνιοστάσια της περιοχής Αγίας Παρασκευής και Γαρδικίου Τρικάλων» προϋπολογισμού: 1.512,90 €, (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή αίθουσας στον Κορυδαλλό του Δήμου Καλαμπάκας» προϋπολογισμού 122.400,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή δυο αντιπλημμυρικών αντλιοστασίων στο Δήμο Μουζακιου» προϋπολογισμού 100.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση – συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας – οδικό κύκλωμα λίμνης Πλαστήρα» προϋπολογισμού 400.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση – συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Αργιθέας Π.Ε. Καρδίτσας» προϋπολογισμού 700.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π.Ε. Καρδίτσας, β΄ εργολαβία)» προϋπολογισμού 284.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση αποκατάσταση σηράγγων Π.Ε. Καρδίτσας» προϋπολογισμού 400.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στη θέση Ξηρόρεμα Πετρωτού οδικού δικτύου Αργιθέας Π.Ε. Καρδίτσας» προϋπολογισμού 500.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση – συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών πεδινού οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας» προϋπολογισμού 700.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση για το αποτέλεσμα δημοπρασίας του έργου: «Προμήθεια αλατιού για αποχιονισμό Π.Ε. Λάρισας ετών 2015 – 2016» προϋπολογισμού 67.8000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντιδιαβρωτικά αντιπλημμυρικά έργα στους χειμμάρους της Π.Ε Λάρισας», προϋπολογισμού: 400.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσίας: «Ειδικές επιστημονικές εργασίες καθορισμού εκθεσιακού υλικού για τον εκθεσιακό χώρο Φυσικής Ιστορίας και Πολιτισμού Λίμνης Κάρλας – Μαυροβουνίου και το Κέντρο Πληροφόρησης της νέας Λίμνης Κάρλας», προϋπολογισμός έργου: 73.800,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων έργων επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας» προϋπολογισμός έργου: 216.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

– Έγκριση των όρων και της διακήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο «Μέσα Ερμηνείας Έργων Ανάδειξης Περιβάλλοντος λ. Κάρλας» και συγκρότηση των επιτροπών διαγωνισμού και αξιολόγησης των ενστάσεων. Προϋπολογισμός: 621.904,75 € (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή των προγραμμάτων αγροτικού εξηλεκτρισμού των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για τα έτη 2014 και 2015, προϋπολογισμός 12.750,00 € (με Φ.Π.Α.)
– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου Δημιουργία Περιεχομένου Πινακίδων Ενημέρωσης και Πολλαπλής Πληροφόρησης» της πράξης «Σήμανση-Πινακίδες Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών, προϋπολογισμός 11.500,00 € (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για τα σχολικά έτη 2016-2017 & 2017-2018, προϋπολογισμού 3.853.504,09 € (με Φ.Π.Α.)

– Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου προμήθειας ακατέργαστου άλατος για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων προϋπολογισμού 67.800,00 € (με Φ.Π.Α.)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει