Έργα, μελέτες και δράσεις 6,1 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Εγκρίσεις μελετών, τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 6.121.624,68 € ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναλυτικά:

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: Συντήρηση της Εθνικής Οδού με αρ.6 Βόλου-Όρια Π.Ε. Μαγνησίας (ασφαλτικά -σήμανση-ασφάλεια), Προϋπολογισμός: 623.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Μαγνησίας (σήμανση-ασφάλεια)», Προϋπολογισμός: 400.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις-πλακοστρώσεις οδοποιίας στο νησί Παλαιό Τρικέρι», Προϋπολογισμός: 400.000,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Επέκταση αγωγού ύδρευσης προς τον οικισμό του Πύθου», έγκριση δημοπράτησης με ανοιχτό διαγωνισμό και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού. Προϋπολογισμός: 81.300,80 €. (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών ύδρευσης Δήμου Σκοπέλου», Προϋπολογισμός: 494.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Δήμου Σκοπέλου», Προϋπολογισμός: 192.723,88 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Παλαιομοναστηρίου» , προϋπολογισμός 1.580.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή γέφυρας Γκολφαρίου επί του Αχελώου ποταμού (β’ εργολαβία)» προϋπολογισμού 475.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Επαναδημοπράτηση του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτυού Πετρωτό – Καλή Κώμη Ελληνικά (τμήμα Καλή Κώμη – Ελληνικά)» (Β ΄ εργολαβία), Προϋπολογισμού: 675.600,00€ (με ΦΠΑ).

– Επαναδημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή Οδού Νεράιδα – Τρίφυλλα (Β’ Εργολαβία)» και έγκριση τροποποίησης των αρχικών όρων δημοπράτησης Προϋπολογισμός έργου: 1.200.000,00€ (με ΦΠΑ).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει