Έργα προϋπολογισμού 500.000 ευρώ για το Παλαιό Τρίκερι μέσω ΕΣΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την σχετική ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Δύο νέα έργα προϋπολογισμού 500.000 ευρώ για το Παλαιό Τρίκερι ενέταξε με απόφασή του στο ΕΣΠΑ ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Τα έργα αυτά εγκρίθηκαν μετά την αξιολόγηση των τεσσάρων Ολοκληρωμένων Σχεδίων Ανάπτυξης των Νησιών της Θεσσαλίας (Αλοννήσου, Σκιάθου, Σκοπέλου και Παλαιού Τρικερίου), με συνολικό προϋπολογισμό 10,5 εκ. ευρώ.

Όπως τόνισε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, εντάσσουμε στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας έργα αναγκαία για τον τόπο μας, έργα τα οποία σε συνεργασία με τους Δήμους, στοχεύουμε στο να έχουν θετικό αντίκτυπο και αποτέλεσμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Τα έργα που περιλαμβάνονται στα Ολοκληρωμένα Σχέδια στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των νήσων, στην εξασφάλιση της ποσότητας και της ποιότητας του νερού, συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξή του, στην ενίσχυση του τουρισμού αλλά και του πολιτισμού, στην προσβασιμότητα περιοχών κ.α. Με την υλοποίηση των Ολοκληρωμένων Σχεδίων, ενδυναμώνουμε τις νησιωτικές περιοχές της Περιφέρειας, μέσω παρεμβάσεων που προωθούν τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και την ενδοπεριφερειακή κοινωνική και οικονομική συνοχή, τη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, καθώς και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του κάθε νησιού».

Τα Σχέδια συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν από τους αντίστοιχους Δήμους των νήσων, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Άξονα 4 «Αειφόρος Ανάπτυξης και Ποιότητα Ζωής Θεσσαλίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Χωρικής Ενότητας «Θεσσαλία–Στερεά Ελλάδα–Ήπειρος 2007-2013», και ειδικότερα του Κωδικού Θεματικής Προτεραιότητας 61, οι οποίες αφορούν στην εφαρμογή δέσμης διακριτών δράσεων για ειδικές περιοχές όπως οι νησιωτικές. Η συγχρηματοδότηση θα γίνει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Στο προσεχές διάστημα, εκδίδεται η σχετική Πρόσκληση από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να αρχίσουν να υποβάλλονται διακριτά πλέον τα έργα των Ολοκληρωμένων Σχεδίων από τους Δικαιούχους τους, για να αξιολογηθούν για ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, όλα τα έργα των Ολοκληρωμένων Σχεδίων πρόκειται να ενταχθούν και να αρχίσουν να υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. εντός του 2013.

Αναλυτικά για το Παλαιό Τρίκερι τα έργα αυτά είναι:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη)
1ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

380.000,00
2 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΥΘΟΥ

120.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 500.000,00

Μπορεί επίσης να σας αρέσει