Έσοδα ύψους 53,469 δισ. ευρώ προβλέπονται το 2021


Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020, 14:44

Στα 53,469 δισ. ευρώ αναμένεται να διαμορφωθούν τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού το 2021, μετά τη μείωση των επιστροφών φόρων, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,366 δισ. ευρώ ή 6,9%, έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Αναλυτικότερα οι εκτιμήσεις του προϋπολογισμού για τη διαμόρφωση των εσόδων ανά κατηγορία είναι οι εξής:

Φόροι

– Από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών, προβλέπεται ότι θα εισπραχθούν έσοδα ύψους 26,401 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,430 δισ. ευρώ ή 10,1% έναντι των εκτιμήσεων του 2020. Ειδικότερα:

– Τα έσοδα από ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στα 17,466 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,465 δισ. ευρώ ή 16,4% έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

– Οι φόροι κατανάλωσης προβλέπονται στα 6,601 δισ. ευρώ και είναι αυξημένοι κατά 139 εκατ. ευρώ ή 2,1% έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

– Από φόρους και δασμούς επί εισαγωγών προβλέπονται έσοδα 286 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 46 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

– Από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας, αναμένεται να εισπραχθούν έσοδα ύψους 2,667 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 9 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

– Από τους λοιπούς φόρους παραγωγής προβλέπεται ότι θα εισπραχθούν 1,109 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 59 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

– Από τον φόρο εισοδήματος αναμένεται να εισπραχθούν έσοδα ύψους 14,741 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,065 δισ ευρώ ή 7,8% έναντι των εκτιμήσεων του 2020. Ειδικότερα ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 10,193 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 163 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να παρουσιάσει αύξηση κατά 830 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020 και να διαμορφωθεί στα 3,416 δισ. ευρώ.

– Οι φόροι κεφαλαίου προβλέπεται να ανέλθουν σε 214 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 39 εκατ. ευρώ ένα-ντι των εκτιμήσεων του 2020.

– Τα έσοδα από τους λοιπούς τρέχοντες φόρους προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,419 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 60 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Κοινωνικές εισφορές

– Τα έσοδα από κοινωνικές εισφορές προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 54 εκατ. ευρώ, μη παρουσιάζοντας μεταβολή έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Μεταβιβάσεις

– Τα έσοδα από μεταβιβάσεις αναμένεται να ανέλθουν στα 6,842 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 11 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020. Εξ αυτών, ποσό 3,922 δισ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, ενώ ποσό 2,635 δισ. ευρώ θα προέλθει από το Ταμείο Ανάκαμψης και Σταθερότητας. Επιπλέον ποσό 163 εκατ. ευρώ θα προέλθει από τη μεταφορά αποδόσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, λόγω της διακράτησης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs), καθώς και από το Πρόγραμμα Αγοράς Ομολόγων (SMPs) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ενώ δεν έχουν συμπεριληφθεί τα ποσά που αναμένονται από ANFAs και SMPs από τον ESM, τα οποία εντάσσονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό αφού εισπραχθούν.

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

– Από τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να εισπραχθούν έσοδα ύψους 656 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 86 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Λοιπά τρέχοντα έσοδα

– Τα λοιπά τρέχοντα έσοδα προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 2,007 δισ. ευρώ μειωμένα κατά 712 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020, κυρίως λόγω πρόβλεψης μειωμένων εσόδων από μερίσματα κατά 227 εκατ. ευρώ, καθώς και μειωμένων εσόδων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ κατά 450 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων

– Προβλέπονται έσοδα 330 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 305 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020, κυρίως λόγω της είσπραξης το έτος 2021 αντί για το 2020 του αντιτίμου από την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην Διεθνούς Αεροδρομίου του Ελληνικού.

Επιστροφές εσόδων

Οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 5,256 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 104 εκατ. ευρώ ή 1,9%, έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Τα έσοδα του ΠΔΕ σε δημοσιονομική βάση προβλέπεται να ανέλθουν σε 4,092 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,138 δισ. ευρώ, έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Χρεωστικοί τίτλοι

– Τα έσοδα από χρεολύσια επενδύσεων σε ομόλογα ΕΑΣ, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή του Ελληνικού Δημοσίου μετά το PSI προβλέπονται σε 31 εκατ. ευρώ.

Συμμετοχικοί τίτλοι

Τα έσοδα από πωλήσεις μετοχών διαφόρων εισηγμένων και μη εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών, κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου ή/και ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, προβλέπονται να ανέλθουν στα 1,453 δισ. ευρώ.

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει