Έτοιμα τα νομικά πρόσωπα των σχολικών επιτροπών του Δήμου Βόλου

Συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» οι σχολικές επιτροπές των μονάδων της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης συγχωνεύθηκαν σε δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τη «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου» και αντίστοιχα τη «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου» αντίστοιχα.

Η ριζική αυτή αλλαγή στη λειτουργία της εκπαίδευσης με τα νέα δεδομένα, έχει ολοκληρωθεί από το Δήμο Βόλου και έχουν ήδη συσταθεί με σχετικά ΦΕΚ που δημοσιεύθηκαν στις 16 Ιουνίου 2011 οι νέες επιτροπές. Παράλληλα, στο πλαίσιο του ενιαίου Δήμου Βόλου, λειτουργεί η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, η οποία συνεδρίασε νωρίτερα σήμερα, μετά από πρόσκληση της Προέδρου κ. Σούλας Μπαρτζιώκα στο πρώην Δημαρχείο της Νέας Ιωνίας, όπου βρίσκεται η έδρα της ΔΕΠ.

Βασικό θέμα ημερήσιας διάταξης της συγκεκριμένης συνεδρίασης, αποτέλεσε η κατανομή ποσού από τους ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) έτους 2011, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, προϋπολογισμού ύψους 365.127,24 ευρώ, ποσό το οποίο αποτελεί τη β’ δόση του οικονομικού έτους 2011.

Στην εισήγησή της η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη για το νέο τρόπο κατανομής των λειτουργικών δαπανών εκ μέρους της επιτροπής Παιδείας. Το ποσό που αποδίδεται στους Δήμους με σχετική απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΣΔΑ, κατανέμεται στα δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στα οποία συγχωνεύθηκαν οι σχολικές επιτροπές. Για την κατανομή λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια, ο αριθμός των τμημάτων, των αιθουσών και των μαθητών της εκάστοτε σχολικής επιτροπής

Σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν, με ομόφωνη απόφασή της η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αποφάσισε την κατανομή των ποσών στις νεοσύστατες σχολικές επιτροπές ως εξής:

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 217.489,05 ευρώ
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 147.638,18 ευρώ

Κριτήρια κατανομής:
Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης: 143
Τμήματα Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης: 649 και 97 ολοήμερα τμήματα.

Μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης: 10.488
Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης: 48
Τμήματα Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης: 495

Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης: 11.414
Η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου και στη συνέχεια θα κατανεμηθούν τα ποσά από τις Σχολικές Επιτροπές προς τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες (Συμβούλια Σχολικής Κοινότητας) με τα αντίστοιχα κριτήρια, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει