Έτοιμη η μελέτη για την αποκατάσταση κρηπιδότοιχου στο λιμανάκι Ν. Αγχιάλου

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Βόλου έτους 2012 αναμένεται να ενταχθεί το έργο συντήρησης και αναμόρφωσης του δημοτικού λιμενίσκου Νέας Αγχιάλου, προϋπολογισμού 74.600 ευρώ, σύμφωνα με τεχνικοοικονομική μελέτη που συνέταξαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Το έργο περιλαμβανόταν στο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, η εκπόνηση δε της μελέτης επισπεύσθηκε έπειτα από παρέμβαση του τοπικού Αντιδημάρχου κ. Π. Πελεκάνου και συνεργασία του με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φ. Λαμπρινίδη. Ο κ. Πελεκάνος, με έγγραφό του στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τόνιζε την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος τυχόν ατυχημάτων.

Συγκεκριμένα, στη δεξιά πλευρά της εισόδου και περιμετρικά του λιμενίσκου υπάρχει κρηπιδότοιχος ο οποίος έχει υποστεί σοβαρές ζημιές σε μήκος περίπου 70 μέτρων, διότι έχουν υποχωρήσει τα υποθαλάσσια στηρίγματα και έχει αποκολληθεί τμήμα αυτού.

Η μελέτη αποκατάστασης του κρηπιδότοιχου είναι ήδη έτοιμη και το έργο προγραμματίζεται να ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για τον επόμενο χρόνο. Σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπεται να γίνει καθαίρεση και ανακατασκευή του κατεστραμμένου τμήματος του κρηπιδώματος στην είσοδο του δημοτικού λιμενίσκου και συγκεκριμένα καθαίρεση του παλιού καταστραμμένου τμήματος, εκσκαφές πυθμένα σε βάθος ενός μέτρου περίπου, κατασκευή κρηπιδώματος σε συμπαγείς τεχνητούς ογκόλιθους, κατασκευή ανακουφιστικού πρίσματος όπισθεν του κρηπιδώματος, επένδυση αποκατάστασης πλακόστρωσης και κυβολίθων στην πρότερή τους μορφή κ.τ.λ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει