Αίτημα του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου σχετικά με την στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Ζαγοράς

Οι βουλευτές Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Κατερίνα Παπανάτσιου και Μάκης Μπαλλής, διαβιβάζουν ως αναφορά την με αριθμ. πρωτ. 10227/02-11-2015 επιστολή του Δημάρχου Ζαγοράς – Μουρεσίου, στην οποία γνωστοποιείται η πρόθεση παραχώρησης συγκεκριμένων κτιρίων από μέρους του Δήμου για την στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Ζαγοράς. Ακόμη, προκειμένου ο Αστυνομικός Σταθμός να παραμείνει στην έδρα του Δήμου, επισημαίνεται η δυνατότητα του Δήμου για καταβολή μισθώματος για στέγαση σε οποιοδήποτε άλλο κτίριο πλην των προτεινόμενων.

Σημειώνεται ακόμη ότι στην περιοχή δραστηριοποιείται ένας από τους πιο παραγωγικούς συνεταιρισμούς της χώρας, ο Α.Σ. Ζαγοράς (Zagorin), με μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα όπου η διασφάλιση της κίνησης των οχημάτων του συνεταιρισμού από την αστυνομία κρίνεται απαραίτητη.

Δεδομένων των αναγκών αστυνόμευσης λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας της περιοχής της Ζαγοράς, καθώς πρόκειται για ορεινό χωριό του Πηλίου, παρακαλείται ο κ. Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης όπως εξετάσει προσεκτικά το αίτημα του Δήμου.

Επισυνάπτεται η υπ αρ. 10227/2.11.2015 επιστολή.
Παρακαλούμε για την απάντηση και τις δικές σας ενέργειες και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα, 13/11/2015

Οι καταθέτοντες βουλευτές

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος
Κατερίνα Παπανάτσιου
Μάκης Μπαλλής

Μπορεί επίσης να σας αρέσει