Αιτήσεις για άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στον Βόλο

Από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου γνωστοποιείται ότι: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ.254/05, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3377/05 και ισχύει σήμερα, οι κάτοχοι αδειών υπαίθριου εμπορίου θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ανανέωσης στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου, στο Τμήμα Εμπορίου, Τοπάλη με Δημητριάδος, (κτίριο Σκενδεράνη, 3ος όροφος), μέχρι 31 Ιανουαρίου του έτους λήξης αυτής.

Επίσης, για τη χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 1η έως 31η Ιανουαρίου 2013, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95, στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου, στο Τμήμα Εμπορίου, Τοπάλη με Δημητριάδος, κτίριο Σκενδεράνη, 3ος όροφος (αρμόδια υπάλληλος: Βελεντζά Νικολέτα).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει