Αιτήσεις ενίσχυσης από τους επενδυτές στην Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προιόντων

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας γίνεται γνωστό ότι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύχθηκε η 2η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος στα πλαίσια του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος 2007-2013 «Αλέξ. Μπαλτατζής», η οποία καλεί τους εν δυνάμει δικαιούχους που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων και επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια του παραπάνω αναφερόμενου μέτρου να καταθέσουν αιτήσεις ενίσχυσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Η έναρξη ισχύος της πρόσκλησης και υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά την 7-10-2011 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 28-12-2011.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από το διαδίκτυο ή από την Δνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τις κατά τόπους Δνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Π.Ε.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει