Αλλαγή ημερομηνίας ανακοίνωσης αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2020


Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020, 17:35

Η Alpha Bank θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2020 την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020, αντί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου 2020 όπως είχε ανακοινωθεί, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

• ώρα 17.20: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2020

Έκδοση Δελτίου Τύπου το οποίο θα είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα της

Τράπεζας (www.alpha.gr) και την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών

(www.helex.gr).

• ώρα 19.00: Ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω

τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

Λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους σε μεταγενέστερη

επικοινωνία.


Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020, 17:35

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει