Αλλαγή σελίδας και κέρδη προ φόρων στα 333,6 εκατ. ευρώ

Αντιστροφή της πορείας της ΔΕΗ κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019, ύστερα από την εφαρμογή των μέτρων που ελήφθησαν από την νέα διοίκηση της επιχείρησης καταγράφουν τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Συγκεκριμένα, σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων σε προσαρμοσμένη βάση στο Δ’ τρίμηνο του 2019 καταγράφηκαν κέρδη 26,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 131,6 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Επίσης, σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, EBITDA), σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρους του επαναλαμβανόμενου EBITDA για το σύνολο του έτους (333,6 εκατ.) δημιουργήθηκε στο τέταρτο τρίμηνο (236,8 εκατ.) ως αποτέλεσμα των μέτρων που ελήφθησαν από τον Αύγουστο του 2019 για τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης

Ωστόσο η ΔΕΗ υπέστη πέρυσι μεγάλη λογιστική ζημιά ύψους 2,1 δισ. ευρώ μετά την αναπροσαρμογή της αξίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη, (οι οποίες είναι πλέον ζημιογόνες) με αποτέλεσμα οι ζημιές μετά από φόρους να διαμορφωθούν σε 1,6 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από την πλευρά της διοίκησης, η ζημιά από την αποτίμηση των παγίων δεν είναι ταμειακή, παρά μόνο λογιστική ενώ τονίζεται ακόμη πως τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη υλοποίησης του πλάνου απολιγνιτοποίησης που έχει καταθέσει η ΔΕΗ μέσα στα χρονοδιαγράμματα που έχουν ανακοινωθεί.

Σημειώνεται ότι η αποτίμηση της εύλογης αξίας των παγίων του Ομίλου γίνεται κάθε πέντε χρόνια από ανεξάρτητο οίκο και στο ποσό των 2,1 δισ. περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η πρόβλεψη αποξήλωσης των εγκαταστάσεων των σταθμών παραγωγής και των ορυχείων καθώς και η πλήρης αποκατάσταση των εδαφικών εκτάσεων των ορυχείων όταν οι εγκαταστάσεις παύσουν να είναι παραγωγικές.

Αναφερόμενος στις προοπτικές του 2020 ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης επισημαίνει ότι αναμένεται θετική επίπτωση από την εξοικονόμηση κόστους λόγω της χαμηλότερης τιμής φυσικού αερίου, δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και οριακής τιμής του συστήματος.

«Παραμένουμε, προσθέτει, προσηλωμένοι και συνεχίζουμε την διαδικασία μετασχηματισμού που έχουμε ξεκινήσει, προωθώντας την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας. Έτσι, ταυτόχρονα με τον εκσυγχρονισμό́ της εμπορικής μας λειτουργίας που είναι σε εξέλιξη, προχωράμε στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των ΑΠΕ εξασφαλίζοντας στον τελευταίο διαγωνισμό́ της ΡΑΕ εγγυημένη τιμή́ και για τα 200 MW του φωτοβολταϊκού́ πάρκου που θα κατασκευαστεί στην Κοζάνη συνολικής ισχύος 230 MW. Ο μετασχηματισμός της ΔΕΗ σε μια σύγχρονη, υγιή και κερδοφόρα εταιρεία συνεχίζεται».

Ενώ αναφερόμενος στα αποτελέσματα του 2019 ο κ. Στάσσης τονίζει: «Το πρώτο 6μηνο του 2019 ήταν μια από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία της ΔΕΗ. Η εταιρεία είχε φτάσει στο χείλος της καταστροφής με σοβαρά ερωτήματα για την επιβίωσή της. Σήμερα ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα για το 2019.

Ειδικά όμως, τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2019 με EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση ύψους 236,8 εκατ. ευρώ σηματοδοτούν την αντιστροφή της πτωτικής πορείας της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου. Αναμφισβήτητα, πρόκειται για θετική εξέλιξη, η οποία είναι απόρροια των μέτρων που ελήφθησαν από τον Αύγουστο του 2019 και επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας για το σύνολο του έτους που είχαμε ανακοινώσει κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας».

Σύμφωνα με τα ετήσια αποτελέσματα:

– Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 4,93 δισ. ευρώ έναντι 4,74 δισ. ευρώ το 2018.

– Η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 2,7%.

– Το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ μειώθηκε σε 75,8% από 81,8% το 2018.

– Η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 30% λόγω χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου και υψηλότερων τιμών για το διοξείδιο του άνθρακα.

– Οι επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 646 εκατ. ευρώ έναντι 746 εκατ. ευρώ το 2018.

– Στην κερδοφορία πέρασε ο ΔΕΔΔΗΕ με θετικά αποτελέσματα 70 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 21,9 εκατ. ευρώ το 2018.

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει