Αμετάβλητο στο 0,85% το επιτόκιο για τα 6μηνα έντοκα

Το ποσό των 1,138 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας. 

Το επιτόκιο παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη δημοπρασία στο 0,85%, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,31 φορές, όσο και στην προηγούμενη δημοπρασία.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 875 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,85%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.143 εκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,31 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 2 Νοεμβρίου  2018.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου  2018, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Αποτελέσματα Δημοπρασίας

 

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

31 Οκτωβρίου 2018

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

3 Οκτωβρίου 2018

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

875

875

2. Ύψος προσφορών

1.143

1.150

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

1,31

1,31

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

1.137,5

1.137,5

5. Απόδοση

0,85%

0,85%

6. Τιμή Δημοπρασίας

99,573

99,573

7. Cut – off ratio

100%

100%

 

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει