“Ανάγκη για άμεσες προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς”

Την ανάγκη να εγκριθούν άμεσα είκοσι (20) επιπλέον θέσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, εντεκάμηνης διάρκειας, για την απασχόλησή τους στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόλου, επισημαίνει με υπόμνημά του προς τον Υπουργό Εσωτερικών Χ. Καστανίδη, το οποίο κοινοποιεί και στους βουλευτές του νομού, ο Δήμαρχος Βόλου Π. Σκοτινιώτης.

Ο κ. Σκοτινιώτης υπογραμμίζει ότι το υπάρχον προσωπικό, με δεδομένη και τη δραματική μείωση των συμβασιούχων, δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών του ενιαίου Δήμου Βόλου.

Στο υπόμνημά του ο Δήμαρχος Βόλου αναφέρει ειδικότερα τα εξής:

«Ο δραματικός περιορισμός των προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. έχει δημιουργήσει σοβαρότατο πρόβλημα λειτουργίας στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας, καθώς το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό δεν επαρκεί για την πλήρη λειτουργία όλων των υφιστάμενων μονάδων.

Συγκεκριμένα, ο νέος Δήμος Βόλου διαθέτει 16 παιδικούς σταθμούς, στις δημοτικές ενότητες του Βόλου, της Ν. Ιωνίας, της Αγριάς και της Ν. Αγχιάλου, με 54 αίθουσες, από τη λειτουργία των οποίων επωφελούνται πάνω από 820 παιδιά, νήπια, βρέφη και ΑμεΑ.

Σημειώνεται ότι για τη νέα περίοδο παρατηρείται αύξηση των αιτήσεων εγγραφών.

Ωστόσο, λόγω της λήξης των περσινών συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. και της μη έγκρισης ικανού αριθμού νέων, είμαστε υποχρεωμένοι να αναστείλουμε τη λειτουργία δύο παιδικών σταθμών του Δήμου μας, να περιορίσουμε τον αριθμό των βρεφικών τμημάτων, για τα οποία απαιτείται διπλάσιο προσωπικό, ενώ έχουμε περιορίσει τον εξυπηρετούμενο αριθμό παιδιών, στα νηπιακά τμήματα, στα 15 παιδιά ανά τμήμα, παρά τη δυνατότητα του μεγαλύτερου μέρους των υποδομών μας για εξυπηρέτηση 25 παιδιών ανά τμήμα.

Και τούτο διότι, στην περίπτωση αυτή, από τον πρότυπο κανονισμό του Υπουργείου απαιτούνται δύο εκπαιδευτικοί ανά τμήμα, τους οποίους όμως δεν διαθέτουμε.

Η αδυναμία εξυπηρέτησης του περσινού αριθμού παιδιών, πολλώ μάλλον νέων αιτήσεων εγγραφών, έχει προκαλέσει εύλογες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, με δεδομένη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία και την ανάγκη εργασιακής απασχόλησης και των δύο γονέων, ώστε να συνεισφέρουν στο οικογενειακό εισόδημα.

Για τη λειτουργία σε πλήρη ανάπτυξη των υφιστάμενων παιδικών σταθμών του Δήμου μας απαιτούνται ογδόντα (80) επιπλέον προσλήψεις προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. (εκπαιδευτικών, καθαριστριών κ.ά.). Στην προσπάθειά μας να περιορίσουμε το πρόβλημα που έχει ανακύψει, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να παραχωρηθούν για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών οι είκοσι (20) από τις εγκριθείσες συνολικά, για το Δήμο Βόλου και τα νομικά του πρόσωπα, τριάντα πέντε (35) θέσεις προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ., ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη τουλάχιστον έξι (6) επιπλέον αιθουσών.

Ωστόσο, και με αυτή την επιλογή, θα μείνουν ανενεργές πολλές αίθουσες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και την υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες προς τους δημότες, ιδιαίτερα στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε ως χώρα και ως πόλη,

Παρακαλούμε για την έγκριση τουλάχιστον είκοσι (20) επιπλέον θέσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, εντεκάμηνης διάρκειας, για την απασχόλησή τους στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόλου. Ειδικότερα, παρακαλούμε για την έγκριση τριών (3) θέσεων ΠΕ Νηπιαγωγών, δύο (2) θέσεων ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, δέκα (10) θέσεων ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και πέντε (5) θέσεων ΥΕ Καθαριστριών».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει