Αναγνώριση του ΕΟΠΥΥ απο τον Ευρωπαικό Οργανισμό ΦαρμάκουΟ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου αναγνωρίζει τον σχεδιασμό του ΕΟΠΥΥ, ως εθνικού πληρωτή, να αναπτύξει μητρώα αποζημίωσης ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει δράσεις για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των ασθενών στα μητρώα αυτά.

Η αναγνώριση του ΕΟΠΥΥ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου (ΕΜΑ) ήρθε μετά την παρουσίαση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου (ΕΜΑ) στο Άμστερνταμ με θέμα το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των μητρώων φαρμάκου

Τα παραπάνω αναφέρονται σε ανακοίνωση του Οργανισμού. Προστίθεται ότι η παρουσίαση θα δημοσιευτεί και στο επίσημο site του ΕΜΑ και έγινε στο γενικότερο πλαίσιο συνεχούς και αποτελεσματικής συνεργασίας των Ευρωπαίων Πληρωτών που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της Δημόσιας Υγείας.

Ειδικότερα, έγινε αναφορά στα Ειδικά Μητρώα Αποζημίωσης που αναπτύσσει η Διεύθυνση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ (για την Ηπατίτιδα C και για την Χρόνια Μυελωγενή Λευχαιμία) καθώς και για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης.

Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) αποτελεί την ηλεκτρονική αυτοματοποιημένη μετεξέλιξη των Επιτροπών Φαρμάκων Υψηλού Κόστους και Εξωτερικού. Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο του Οργανισμού με το οποίο διασφαλίζεται η ορθολογική χρήση

   – φαρμάκων υψηλού κόστους

   – φαρμάκων που δεν κυκλοφορούν στη χώρα

   – φαρμάκων που δεν έχουν ενταχθεί στο Θετικό Κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων

   – φαρμάκων που χρησιμοποιούνται εκτός των εγκεκριμένων ενδείξεων.

Μητρώα ασθενών

Ο Οργανισμός έχει αναπτύξει μητρώα ασθενών για συγκεκριμένες παθήσεις με υψηλού κόστους θεραπείες. Αποτελούν εργαλείο συλλογής πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά της νόσου, τους παράγοντες κινδύνου, την χρήση των υπηρεσιών υγείας, το σχετικό κόστος, την έκβαση της ασθένειας και παρακολούθησης και εφαρμογής συμφωνιών του Οργανισμού. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον πληρέστερο σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας και τη βελτιστοποίηση της κάλυψης των αναγκών των ασφαλισμένων, προκειμένου να καθοριστεί το πλαίσιο χορήγησης των φαρμάκων, καθώς και να βελτιωθεί η πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 


Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2019, 15:28

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει