Ανακοίνωση Αλ. Μεϊκόπουλου σχετικά με το ωράριο των φαρμακείων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών ήταν και η καθιέρωση του πλήρως διευρυμένου ωραρίου των φαρμακείων. Η αρχή έγινε επί υπουργίας Λοβέρδου, οπότε και αποφασίστηκε τα φαρμακεία να λειτουργούν πέραν του ωραρίου τους και τα απογεύματα Δευτέρας, Τετάρτης και το Σάββατο δημιουργώντας φαρμακεία δύο ταχυτήτων: εκείνα που λειτουργούσαν με το «παλαιό» καθεστώς και εκείνα με το «διευρυμένο». Στη συνέχεια, επί Γεωργιάδη – Χατζηδάκη δόθηκε η δυνατότητα στους φαρμακοποιούς να λειτουργούν και τις υπόλοιπες ώρες και τις Κυριακές. Αποτέλεσμα αυτών ήταν τα εξοντωτικά ωράρια, η καταστροφή της προσωπικής σχέσης φαρμακοποιού-ασθενούς και γενικότερα η απορρύθμιση της αγοράς.

Δεδομένης της πρόθεσης του Υπουργείου Υγείας να επαναφέρει το ωράριο λειτουργίας των 40 ωρών πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας για τα φαρμακεία πλέον των εφημεριών και διανυκτερεύσεων πανελλαδικώς.

Δεδομένης της αντίθεσης τόσο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και των συνδικαλιστών του κλάδου σχετικά με το ισχύον εκ του Ν. 4254/2014 διευρυμένο ωράριο.

Δεδομένης της «απορρύθμισης της αγοράς φαρμάκου» όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Κωνσταντίνος Λουράντος καταγγέλλοντας ότι ιδίως τις ημέρες του Πάσχα δημιουργήθηκε μια «χαώδης» κατάσταση, καθώς τα μεγάλα φαρμακεία λειτούργησαν μόνο τις ώρες αιχμής και τα μικρά διανυκτερεύοντα φαρμακεία έμειναν με αδιάθετο το εμπόρευμα που είχαν αγοράσει.

Δεδομένου ότι ο Ν.4254/14 προκάλεσε παρά επέλυσε μία σειρά θεμάτων όσον αφορά την ρύθμιση στην λειτουργία των φαρμακείων.

Ερωτάται ο υπουργός Υγείας:

Προτίθεστε να καταργήσετε την περ.12 του πρώτου άρθρου της υποπαραγράφου ΣΤ1 του Ν.4254/2014 και την περ.2 του άρθρου 36 του Ν.3918/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περί διευρυμένου ωραρίου και πότε;

Μπορεί επίσης να σας αρέσει