Ανακοίνωση για το πρόγραμμα Aναδιάρθρωσης και Mετατροπής αμπελώνων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος Aναδιάρθρωσης και Mετατροπής αμπελώνων όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από τον Καν (ΕE) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το «Εθνικό Πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2014-2018» που έχει κατατεθεί στην Κοινότητα καθώς και την εθνική νομοθεσία (αριθμ. 3714/110476/04-09-2014 Υ.Α), τα κονδύλια που προβλέπονται για την αμπελοοινική περίοδο 2015-2016 ανέρχονται σε 10.000.000 Ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι τα αιτήματα των ενδιαφερομένων πρόκειται να ικανοποιηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα από την κατάταξή τους στη σειρά προτεραιότητας.

Καλούνται όλοι οι Αμπελουργοί που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα ¨Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων¨ να ενημερωθούν εκτενέστερα και να καταθέσουν Αίτηση.(Προθεσμία από 1-3-2015 έως 15-5-2015)

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι, τα προς Αναδιάρθρωση αμπελοτεμάχια να είναι στο Αμπελουργικό Μητρώο και να έχει κατατεθεί Δήλωση Συγκομιδής σταφυλιών τα δύο τελευταία έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι αμπελουργοί μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και στο τηλέφωνο 2421352402.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει