Ανακοίνωση Μεϊκόπουλου για τις οργανικές θέσεις εφοριακών υπαλλήλων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση του Βουλευτή Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Με την από 1/11/2012 Α.Υ.Ο. με την οποία ανακαθορίστηκαν οι οργανικές θέσεις προσωπικού του Κλάδου Εφοριακών των Δ.Ο.Υ. που θα λειτουργούσαν μετά την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσής τους, κατανεμήθηκαν στο Νομό Μαγνησίας 145 οργανικές θέσεις, δηλαδή 28 λιγότερες από αυτές των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων. Ωστόσο, στις με α/α 110/144 και 111/144 σελίδες του Πορίσματος της Ειδικής Επιτροπής Επεξεργασίας και Τελικού Σχεδιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων των Δ.Ο.Υ. αναγνωρίζεται ότι στις Δ.Ο.Υ. του Νομού Μαγνησίας κατά την ημερομηνία σύνταξης του Πορίσματος (30 Σεπτεμβρίου 2012) υπηρετούσαν αθροιστικά 173 εφοριακοί, ωστόσο σύμφωνα με τον σύλλογο εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Ν. Μαγνησίας εργάζονταν 178. Κατά συνέπεια στις Δ.Ο.Υ του Νομού Μαγνησίας κατανεμήθηκαν επίσημα μεν 28 οργανικές θέσεις λιγότερες από όσες αντιστοιχούσαν αθροιστικά, ουσιαστικά δε 33. Γεγονός που προκαλεί ερωτηματικά, αν κανείς συγκρίνει και αντιπαραβάλλει, όπως επισημαίνει ο σύλλογος των εργαζομένων, τον Πίνακα κατανομής των οργανικών θέσεων βάσει της από 1/11/2012 Α.Υ.Ο. με το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής Επεξεργασίας και Τελικού Σχεδίου Ενοποιήσεων των ΔΟΥ, όπου προκύπτει ότι τουλάχιστον στην επαρχία δημιουργούνταν 436 κενές θέσεις προς κάλυψη και σε 3 Νομούς 36 πλεονάζοντες υπάλληλοι συνολικά μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο Νομός Μαγνησίας.

Επειδή επίκειται νέος ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων του ως άνω κλάδου βάσει της προβλεπόμενης από το Π.Δ. 111/2014 νέας οργανωτικής διάρθρωσης του ΥΠΟΙΚ.

Επειδή οι 2 εναπομείνασες Δ.Ο.Υ. της Μαγνησίας, η Δ.Ο.Υ. Α΄, Β΄ Βόλου που προήλθε από την συνένωση των 2 μεγαλύτερων σε εύρος χωρικής αρμοδιότητας και αριθμού φορολογουμένων Δ.Ο.Υ. του Νομού Μαγνησίας (την πρώην Α΄ Δ.Ο.Υ. Βόλου και την Β΄ Δ.Ο.Υ. Βόλου), και η Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, που προήλθε από την συνένωση 4 Δ.Ο.Υ. του Νομού Μαγνησίας (Ν. Ιωνίας, Αλμυρού, Σκιάθου και Σκοπέλου), συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην προσπάθεια είσπραξης των δημόσιων εσόδων.

Επειδή η αφαίρεση τμημάτων Ελέγχου και Δικαστικού από κάποιες Δ.Ο.Υ. και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε άλλες γειτονικές δημιούργησε περισσότερα προβλήματα και καθώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του υπό κρίση ΠΔ 111/2014, η Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Μαγνησίας παραμένει ως Δ.Ο.Υ. Α-Β τάξης χωρίς τμήματα Ελέγχου και Δικαστικού.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Οικονομικών:

-Θα κατανεμηθούν αθροιστικά στον Νομό Μαγνησίας τόσες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, όσες αντιστοιχούν στο σύνολο των υπηρετούντων σήμερα στις 2 Δ.Ο.Υ. Εφοριακών υπαλλήλων και υπαλλήλων λοιπών κλάδων, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων;
-Συγκεκριμένα, θα κατανεμηθούν αθροιστικά 168 οργανικές θέσεις Εφοριακών και 13 οργανικές θέσεις λοιπών Κλάδων και ειδικότερα: α) 121 οργανικές θέσεις Εφοριακών και 7 οργανικές θέσεις λοιπών Κλάδων στη Δ.Ο.Υ. Βόλου (Α΄ Βόλου και Β΄ Βόλου) και β) 47 οργανικές θέσεις Εφοριακών και 6 οργανικές θέσεις λοιπών Κλάδων στη Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Μαγνησίας (Ν. Ιωνίας + Αλμυρού + Σκιάθου + Σκοπέλου),ώστε να διασφαλιστεί με την ίδια αμείωτη ένταση η εύρυθμη λειτουργία τους;
-Θα αναβαθμιστεί η Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας σε Α΄ τάξης και θα επανασυσταθούν τα τμήματα Ελέγχου και Δικαστικού, οι αρμοδιότητες των οποίων έχουν μεταφερθεί στη Δ.Ο.Υ. Βόλου;

Μπορεί επίσης να σας αρέσει