Ανακοίνωση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων για αντικατάσταση επαγγελματικών αδειών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Δ/νση Ανάπτυξης της ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων καλεί τους εγγεγραμμένους στα μητρώα μέσων τεχνικών σχολών και τους κατόχους επαγγελματικών αδειών που χορηγήθηκαν με προϊσχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011 και των Π.Δ. 112/2012, 113/2002, 114/2012, 115/2012 και 1/2013 να αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες άδειές τους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις εντός της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας που αναφέρεται παρακάτω:

(α) άδειες υδραυλικών (άρθρο 9 ΠΔ 112/2012) έως 22-10-2014,
(β) άδειες χειριστών μηχανημάτων έργου (άρθρο 10 ΠΔ 113/2012) έως 22-10-2014,
(γ) άδειες τεχνικών εγκαταστάσεων καύσης (άρθρο 9 ΠΔ 114/2012) έως 22-10-2014,
(δ) άδειες πρακτικών μηχανικών και άδειες συγκολλητών (άρθρο 13 και 20 ΠΔ 115/2012) έως 22-10-2014,
(ε) άδειες ψυκτικών (άρθρο 9 ΠΔ 1/2013) έως 9-1-2015.

Μετά την παρέλευση των παραπάνω ημερομηνιών δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση των υφιστάμενων αδειών οι οποίες και παύουν να ισχύουν.

Για την αντικατάσταση των αδειών απαιτείται η υποβολή αίτησης και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών που καθορίζονται από τις προαναφερόμε-νες διατάξεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων από το Τμήμα Επαγγέλματος της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων στον 1ο όροφο του Κτιρίου της πρώην Νομαρχίας (τηλ. 2421-3-52518 και 2421-3-52717) προσκομίζοντας την υφιστάμενη επαγγελματική άδεια. Σχετικώς θα ενημερωθεί και ο ιστότοπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει