ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑIΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ενημερώνουμε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4009/2-9-2011, θα πρέπει όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές να εγγράφονται στην αρχή κάθε εξαμήνου υποχρεωτικά, διότι η μη εγγραφή σε δυο συνεχόμενα εξάμηνα σημαίνει αυτοδίκαιη διαγραφή από την σχολή.

Επίσης εφιστούμε την προσοχή στους φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τον απαιτούμενο χρόνο για την απόκτηση πτυχίου, να ενημερωθούν άμεσα για τις καταληκτικές ημερομηνίες διαγραφής, που αναφέρονται στον νόμο κατά περίπτωση.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει