Αναστολή αδειών αλίευσης ξιφία για τους επόμενους 3 μήνες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τους υπόχρεους αλιείς και εμπόρους αλιευμάτων ξιφία, ότι αναστέλλονται οι άδειες αλίευσης ξιφία, κατά τους μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο – Δεκέμβριο, σύμφωνα με το αριθμ. 5389/100233/16-9-15 έγγραφο του Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γενική Δ/νση Βιώσιμης Αλιείας.

Συγκεκριμένα αναστέλλονται:

1. Για το διάστημα από 1ης Οκτωβρίου 2015-30 Νοεμβρίου 2015 στα χωρικά και διεθνή ύδατα, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (π.δ. 87/87) και με τα διεθνή μέτρα της Διεθνούς Επιτροπής Διαχείρισης Τόνου του Ατλαντικού (Σύσταση 13-04 ICCAT).
2. Για το διάστημα από 1ης Δεκεμβρίου 2015-31 Δεκεμβρίου 2015 για αλιεία μόνο στα χωρικά ύδατα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η διάθεση προς πώληση νωπού ξιφία Μεσογείου σε περιόδους που υπάρχει χρονική απαγόρευση ως ανωτέρω.

Για τον μήνα Δεκέμβριο επιτρέπεται η διάθεση προς πώληση νωπού ξιφία μόνο εφόσον έχει αλιευθεί στα διεθνή ύδατα και συνοδεύεται από το πιστοποιητικό Τ2Μ.

Ως συνέπεια των προαναφερομένων επισημαίνουμε :

ι) Όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες, καθώς και οι εκφορτώσεις αλιευμάτων ξιφία, πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 24.00΄.

ιι) Τα ΗΑ-ΔΕ υποβάλλονται μέσα στις ισχύουσες προθεσμίες ως εξής:

– τα στοιχεία του ΗΑ πρέπει να υποβληθούν πριν τον κατάπλου του α/κ και όχι αργότερα από τις
30 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 24:00΄.

– τα στοιχεία της ΔΕ πρέπει να υποβληθούν εντός 24 ωρών από την εκφόρτωση και όχι αργότερα από την 1η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 24:00.

ιιι) Η διακίνηση και εμπορία ξιφία που προέρχεται από σκάφη με ελληνική σημαία μετά την 1η Οκτωβρίου 2015, θα γίνεται μόνο για τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί μέχρι και την Τετάρτη30 Σεπτεμβρίου 2015 και με την προϋπόθεση τήρησης των αναφερόμενων στα εδάφια ι) και ιι).

iv) Οι προαναφερόμενες ποσότητες ξιφία θα μπορούν να διατίθενται προς πώληση με το
χαρακτηρισμό «νωπός» το αργότερο έως και την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει