Ανησυχούν για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος 254 γυναίκες στη Μαγνησία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση του Βουλευτή Μαγνησίας της ΝΔ Χρ. Μπουκώρου, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Στο πλαίσιο του ζητήματος υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που έχουν δρομολογηθεί αλλά έχουν παραμείνει ανενεργά, έρχεται να προστεθεί η πράξη «Ένωση για την απασχολούμενη γυναίκα στις Οκτώ Περιφέρειες Σύγκλισης», που υλοποιείται από την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών. Στη συγκεκριμένη Ομοσπονδία συμμετέχει και η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Στόχος του προγράμματος, που υπογράφτηκε από τη Γ.Γ. Ισότητας Φύλων στις 14/2/2013, είναι η αναβάθμιση και διασφάλιση της επαγγελματικής θέσης περίπου 4800 απασχολούμενων και αυτοαπασχολούμενων γυναικών του ιδιωτικού τομέα καθώς και η ενίσχυση μικρών γυναικείων επιχειρήσεων με προσωπικό 3-4 ατόμων. Όσον αφορά στις εργαζόμενες γυναίκες του ιδιωτικού τομέα προτεραιότητα έχουν αυτές που βρίσκονται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, όπως συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης. Μέσα από την πράξη για την «Ένωση για την απασχολούμενη γυναίκα» θα ενδυναμωθεί η θέση των απασχολούμενων και θα ενισχυθούν οι προοπτικές των επιχειρήσεων των συγκεκριμένων γυναικών.

Το έργο αφορά 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, ( Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο και Κρήτη) και 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία). Συντονιστής φορέας υλοποίησης είναι η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥΝΕ), μέλος της οποίας είναι και η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Το ζήτημα, που έχει ανακύψει με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι ότι ενώ έχει εκταμιευτεί η πρώτη δόση, εντούτοις δεν έχει προχωρήσει η περαιτέρω απορρόφηση των κονδυλίων, γεγονός που καθιστά στάσιμη την πράξη εγκυμονώντας περαιτέρω κινδύνους για τη μη υλοποίηση του προγράμματος καθώς πρόκειται να λήξει στις 31/12/2015. Σε μια τέτοια περίπτωση θα χαθούν πολύτιμοι οικονομικοί πόροι περίπου 5.600.000,00 ευρώ πανελλαδικά και περίπου 235.902,00€ για τη Μαγνησία, οι οποίοι προορίζονται για τη διαφύλαξη επισφαλών θέσεων εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Μαγνησία υπάρχουν ήδη 254 ωφελούμενες γυναίκες που βρίσκονται σε αναμονή για την έναρξη του προγράμματος.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Υπάρχει σημαντική πιθανότητα λόγω των καθυστερήσεων στην υλοποίηση του προγράμματος να χαθούν σημαντικοί οικονομικοί πόροι. Πώς αντιμετωπίζει αυτό το ενδεχόμενο ο αρμόδιος Υπουργός;
2) Σε ποιες συγκριμένες ενέργειες θα προβεί ο αρμόδιος Υπουργός προκειμένου να συνεχιστεί η υλοποίηση του σημαντικού προγράμματος;

Μπορεί επίσης να σας αρέσει