Ανοιχτό, αλλά με ραντεβού, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων


Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020, 11:11

Σε πλήρη λειτουργία επανέρχεται το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από σήμερα, όμως οι συναλλαγές με φυσική παρουσία του κοινού θα γίνονται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της διοίκησης του ΤΠ&Δ:

«Στο πλαίσιο της επαναφοράς του Οργανισμού σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με την με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ69/113/9246/29-04-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 93559/30.4.2020 απόφαση του Προέδρου Δ.Σ., ενημερώνουμε το συναλλακτικό κοινό, ότι από 4-05-2020 το Τ. Π. & Δανείων θα λειτουργεί σε όλο το εύρος των υπηρεσιών του, όμως η συναλλαγή με φυσική παρουσία του κοινού θα γίνεται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης και εφόσον το αίτημα δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά.

Η επικοινωνία για τον καθορισμό της συνάντησης του συναλλασσόμενου ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού με την Υπηρεσία, θα πραγματοποιείται με την αποστολή εγγράφου αιτήματος ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στις διευθύνσεις και τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ.Π. & Δανείων (www.tpd.gr) και στην είσοδο της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Καταστημάτων. Ειδικά για τη συναλλαγή του κοινού με τα κατά τόπους Γραφεία Παρακαταθηκών των Δ.Ο.Υ., κάνουμε γνωστό πως αυτή θα υλοποιείται κατά τον προβλεπόμενο από την οικεία Δ.Ο.Υ. τρόπο».


Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020, 11:11

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει