Αντιδρά ο ο ΣΑΜ για την απ ευθείας ανάθεση μελέτης σχετικά με τη πλατεία Πανεπιστημίου

Την αντίθεση τους στην απόφασης του Δημάρχου Βόλου Πάνου Σκοτινιώτη για απ΄ευθείας ανάθεση μελέτης για τη Πλατεία Πανεπιστήμιου, γνωστοποίησε ο Αρχιτεκτονικός Σύλλογος Νομού Μαγνησίας ζητώντας την άμεση προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού όπως ακιβώς ορίζει ο νόμος με επιστολή που απέστειλε στο Δήμαρχο.

Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

Κε Δήμαρχε

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαβάσαμε στον τοπικό τύπο απόφαση σας για σύνταξη «Μελέτης διαμόρφωσης Πλατείας Πανεπιστημίου»

Το έργο είναι αξιόλογο διότι αφορά την διαμόρφωση ενός των κυριοτέρων ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων της πόλης μας.

Λόγω του Αξιόλογου του έργου η μελέτη του υπάγεται, υποχρεωτικά, στις διατάξεις της πρόσφατης απόφασης του ΥΠΕΚΑ, υπ’αριθμ.26804/ 16.6.2011 (ΦΕΚ1427-τεύχος δεύτερο) και επομένως θα έπρεπε να διενεργηθεί υποχρεωτικά Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, τουλάχιστον ιδεών (Άρθρο 2 απόφασης).

Η απόφασης σας για απ’ευθείας ανάθεση της μελέτης σε ομάδα εκλεκτών συναδέλφων δεν μας βρίσκει σύμφωνους διότι:

1) Αντίκειται στην υφιστάμενη (ως προαναφέραμε) Νομοθεσία.

2) Με τον διαγωνισμό επιδιώκεται και εξασφαλίζεται ευρύτερη συμμετοχή μελετητών και η ανάπτυξη του πνεύματος της άμιλλας με στόχο την καλύτερη δυνατή επίλυση ενός συγκεκριμένου έργου από χωροταξικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, αισθητικής, πολιτισμικής, περιβαλλοντικής, οικονομικής, λειτουργικής και κατασκευαστικής πλευράς.

3) Διότι, ο Αρχιτεκτονικό διαγωνισμός, αποτελεί την μόνη ενδεδειγμένη διαδικασία που εξασφαλίζει πλουραλισμό απόψεων, δυνατότητα αντικειμενικής επιλογής της καλύτερης πρότασης αλλά και το εξίσου σημαντικό , δίνει την δυνατότητα σε νέους αρχιτέκτονες ,σε καιρούς χαλεπούς που οι ευκαιρίες συμμετοχής και διάκρισης σε δημόσιο έργο είναι ανύπαρκτες, να διακριθούν και επί πλέον να αυξήσουν την εμπειρία τους εφόδιο και στοιχείο πολύτιμο για την περαιτέρω εξέλιξη τους.

4) Η υποχρέωση για τα σχέδια ιδεών υφίσταται και στις περιπτώσεις που πρόθεση της διοργανώτριας αρχής είναι η εκπόνηση από την ίδια.

5) Ο θεσμός του συμβούλου δεν αντικαθιστά τον θεσμό του μελετητή. Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός και το αντικείμενό του δεν μπορεί να είναι η μελέτη συγκεκριμένου έργου. Όποια άλλη ερμηνεία κατά συνέπεια είναι εσφαλμένη.

6) Το κόστος του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού (που πράγματι λόγω των δύσκολων καταστάσεων που διανύουμε. θα μπορούσε να προβάλλει κανείς ), αφενός είναι πολύ χαμηλό έως συμβολικό, αφετέρου η αμοιβή του έργου θα μπορούσε να καταβληθεί στην φάση της κατασκευής, καθώς αποτελεί μικρό ποσοστό του προϋπολογισμού του.

7) Είναι ίσως το σημαντικότερο έργο αρχιτεκτονικής παρέμβασης στην πόλη. Αφορά τον σχεδιασμό του κεντρικότερου σημείου της πόλης, ενός σημείου που και στο πρόσφατο παρελθόν έγινε επανειλημμένα αντικείμενο προβληματισμού των πολιτών, ένας δημόσιος χώρος που θα μπορούσε να αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς, σε τοπόσημο για την πόλη.

8) Η συμβολή των επιλεγέντων, αμισθί, με απευθείας ανάθεση συναδέλφων θα μπορούσε να είναι ή η συμμετοχή τους στον διαγωνισμό ή η προετοιμασία του Διαγωνισμού (πρόγραμμα, στόχος, προδιαγραφές κλπ.) ή ως μέλη συγκρότησης κριτικής επιτροπής, εφόσον διαθέτουν τα τυπικά προσόντα..

Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω του σημαντικού του έργου σας καλούμε να αναθεωρήσετε την απόφαση σας για απευθείας ανάθεση μελέτης και προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με τον Νόμο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει