Απάντηση της παράταξης "Επιλογή Ευθύνης – Πάμε Μπροστά” στον Αχ. Μπέο για το πάρκινγκ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η απάντηση της παράταξης “Επιλογή Ευθύνης – Πάμε Μπροστά” προς τον Δήμαρχο Βόλου, αναφορικά με την πρόσκλησή του προς τους επικεφαλής των μειοψηφιών σε σύσκεψη για το θέμα του πάρκινγκ της Φιλελλήνων.

Κύριε Δήμαρχε,

Αναφορικά με την από Πέμπτη 29-10-2015, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρόσκλησή σας για σύσκεψη των επικεφαλής των παρατάξεων του Δ.Σ. Βόλου, με θέμα το πάρκινγκ της Φιλελλήνων, και την από Δευτέρα 02-11-2015 υπενθύμισή της με SMS, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Η γνώμη μας είναι ότι δεν συντρέχει λόγος ιδιαίτερης συνάντησης των επικεφαλής των μειοψηφιών για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά θα μπορούσε να έλθει για συζήτηση απευθείας στο Δημοτικό Συμβούλιο, πολύ περισσότερο που υπάρχει πλέον ένας σημαντικός αριθμός ανεξαρτήτων δημοτικών συμβούλων.

Αν, ωστόσο, κρίνετε αναγκαία τη συνάντηση, προφανώς και θα συμμετάσχουμε, εφόσον, φυσικά, θέσετε προηγουμένως υπόψη μας όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία, προκειμένου να προετοιμαστούμε για τη συζήτηση, με στόχο να συμβάλουμε ουσιαστικά στην αναζήτηση της πιο πρόσφορης λύσης, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, θεωρούμε αυτονόητο ότι θα θέσετε υπόψη μας εγγράφως:

την –καταρχήν, έστω- πρόταση της Δημοτικής Αρχής για το θέμα,
τη σχετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου,
την αναλυτική εκκαθάριση του έργου, δηλαδή το τελικό ποσό που προκύπτει και αναλυτικά πώς προέκυψε, καθώς και το χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο αποπληρωμής, με βάση τη συγγραφή των υποχρεώσεων και τη νομοθεσία, και
τυχόν αίτημα που έχει υποβάλει ο έκπτωτος ανάδοχος

Έχοντας στη διάθεσή μας τα αναγκαία αυτά στοιχεία, η συνάντηση θα μπορούσε να προσδιοριστεί μετά από 2 – 3 ημέρες.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει