Απάντηση του Δημάρχου Bόλου στον βουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ. Π. Μαρκάκη

Π.Σκοτινιώτης: “Μόνο με διαφάνεια και εγγύηση του ΑΣΕΠ οι προσλήψεις στα προγράμματα κοινωνικής εργασίας”

«Είναι σταθερή η πολιτική μας θέση υπέρ των σταθερών σχέσεων εργασίας για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών του Δήμου. Δεν μπορούμε, όμως να παραβλέψουμε ότι η ανεργία στην τοπική κοινωνία καλπάζει και συνεπώς χρέος του Δήμου είναι να αξιοποιήσει όσα και όποια προγράμματα εργασίας μπορούν να ανακουφίσουν έστω και πρόσκαιρα». Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Βόλου κ. Πάνος Σκοτινιώτης σε επιστολή του προς τον Βουλευτή Μαγνησίας του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Παύλο Μαρκάκη, ο οποίος ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δήμο Βόλου.

Ο κ. Σκοτινιώτης διευκρινίζει ότι ο Δήμος δεν έχει συνάψει σύμβαση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αλλά με το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, το οποίο διαθέτει, λόγω εμπειρίας, στελέχωσης και εγκυρότητας του φορέα που αντιπροσωπεύει, τα περισσότερα εχέγγυα καλής εκτέλεσης, έναντι μάλιστα διαφόρων Μ.Κ.Ο. που φαίνεται ότι ξεφύτρωσαν αίφνης, προκειμένου να καρπωθούν μερίδιο του συγκεκριμένου προγράμματος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Πιο συγκεκριμένα, απαντώντας στον κ. Μαρκάκη ο Δήμαρχος Βόλου επισημαίνει ότι με δεδομένη την οικονομική συγκυρία και τη μεγάλη αύξηση της ανεργίας και σε τοπικό επίπεδο, κυρίως στις γυναίκες και τους νέους αλλά και σε άτομα που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη, ο Δήμος Βόλου, όπως άλλωστε και το σύνολο των Δήμων, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», του Άξονα προτεραιότητας 7
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Ε.Π «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού», το οποίο προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Και τούτο, παρά τον έντονα εποχικό χαρακτήρα του προγράμματος, το βραχύβιο της διάρκειας και το χαμηλό επίπεδο των προβλεπομένων αμοιβών των εργαζομένων.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που υπήρχαν από τη δημοσιοποίηση της ανοιχτής πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, ο Δήμος Βόλου καθώς και τα νομικά του πρόσωπα που μπορούσαν να συμμετέχουν ως συμπράττοντες φορείς στο πρόγραμμα, έκαναν αλλεπάλληλες συσκέψεις για την μορφοποίηση ολοκληρωμένης πρότασης. Δημοσιοποιήθηκε η πρόθεση του Δήμου να πάρει μέρος στο πρόγραμμα και κλήθηκαν οι δικαιούχοι φορείς, οι οποίοι έπρεπε να διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ΄. Ο Δήμος Βόλου, με βάση και την από 18.7.2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνέπραξε με το μόνο δικαιούχο φορέα που ενδιαφέρθηκε, και συγκεκριμένα με το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ.

Σημειώνεται ότι η ωφέλεια για το Δήμο και τα νομικά πρόσωπα, έγκειται στη δυνατότητα πεντάμηνης απασχόλησης ατόμων με μηνιαίες αποδοχές 625 € πλέον των ασφαλιστικών εισφορών, σε προγραμματισμένες δράσεις (όχι σε κάλυψη πάγιων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου). Ο προϋπολογισμός του προγράμματος συνολικά για τη Μαγνησία ανέρχεται σε 4.495.312,50 € και αφορά 1.300 ωφελούμενους περίπου. Η επιλογή των ωφελουμένων ανέργων γίνεται από το φορέα απασχόλησης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), ενώ οι ωφελούμενοι τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας από τους συμπράττοντες φορείς (Δήμοι κλπ), που έχουν συνάψει μνημόνια συνεργασίας με τους δικαιούχους φορείς απασχόλησης.

«Θέση μας είναι ότι για τις προσλήψεις πρέπει να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια και αντικειμενικότητα, με την εγγύηση του ΑΣΕΠ» καταλήγει στην επιστολή του ο κ. Σκοτινιώτης και υπογραμμίζει ότι για τη διασφάλιση του τρόπου επιλογής είναι υποχρεωτική η ανάρτηση των ωφελούμενων στο διαδίκτυο και στον Τύπο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει