Απάντηση Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ερώτηση του Αλ. Μεϊκόπουλου για το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρέν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Αναγνωρίζοντας ότι ο υπερπληθυσμός στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων (ΙΑΑΑ) Βόλου συνιστά σημαντικό πρόσχωμα στις διαδικασίες αναμόρφωσης και ομαλής ένταξής τους στην κοινωνία των ανηλίκων φιλοξενούμενων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, απαντώντας στην με αρ. πρωτ. 2677/19.5.2015 Ερώτηση του Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, βουλευτή Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα, επισημαίνει ότι εργάζεται σε 3 άξονες προκειμένου να βελτιωθεί η ανωτέρω κατάσταση στο μέτρο του δυνατού.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η πρώτη παρέμβαση αφορά στο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός ότι μελλοντικά θα εισάγεται στο Ίδρυμα μικρότερος αριθμός στην βάση ορθολογικότερων κριτηρίων και αφετέρου ότι δεν θα τοποθετούνται πλέον νέοι μετεφηβικής ηλικίας.

Ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.3 του ν. 4322/2015 (ΦΕΚ Α’42) προβλέπεται ότι στο εξής τοποθέτηση ανηλίκου στο ΙΑΑΑ Βόλου ως περιοριστικός όρος θα επιβάλλεται μόνο εφόσον έχει παραβιαστεί κάποιο από τα αναμορφωτικά μέτρα που προβλέπονται από τις διατάξεις των περ. α’ έως ια’ της παρ.1 του άρθρου 122 του Ποινικού Κώδικα.

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ως άνω νόμου αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 130 του Ποινικού Κώδικα και εισάγονται πρόνοιες, ούτως ώστε στο εξής να μην είναι δυνατή η τοποθέτηση ατόμων άνω των 18 ετών στο ΙΑΑΑ Βόλου, αφού το τρίτο εδάφιο του εν λόγω άρθρου προβλέπει ότι «Στην περίπτωση ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 122 το αναμορφωτικό μέτρο παύει αυτοδικαίως όταν ο υπαίτιος συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του». Επίσης, αναφέρεται ότι προκειμένου να καταστεί συντομότερη η παραμονή στο ΙΑΑΑ Βόλου, διά των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ανωτέρου νόμου, η περίοδος κατά την οποία ο φιλοξενούμενος τελεί σε δοκιμαστική άδεια ή άδεια για λόγους υγείας προσμετράται ως χρόνος έκτισης του αναμορφωτικού μέτρου που έχει επιβληθεί. Τέλος, δεν επιτρέπεται πλέον η τοποθέτηση ανηλίκων στο ΙΑΑΑ Βόλου με όρους πρόληψης με την κατάργηση της παρ. 5 του άρθρου 17 ν. 2298/1995. Ήδη κατόπιν της έναρξης ισχύος των ανωτέρω ρυθμίσεων διεγράφησαν από τη δύναμη του Ιδρύματος 18 φιλοξενούμενοι, μειώνοντας τον πραγματικό αριθμό των φιλοξενούμενων στο επίπεδο των 44 ατόμων (34 παρόντες και 10 σε δικαστήρια), συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Εξάλλου με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης ενημερώθηκε η ηγεσία της Δικαιοσύνης ότι προσωρινά είναι αδύνατη η τοποθέτηση επιπλέον ανηλίκων στο ΙΑΑΑ Βόλου, ενώ άμεσος στόχος αναφέρεται ότι είναι ο αριθμός των ανηλίκων να μην υπερβαίνει τους 40.

Αναφορικά με την αναμόρφωση των χώρων του Ιδρύματος, που συνιστά τον δεύτερο άξονα εργασίας, το Υπουργείο σημειώνει στην απάντησή του ότι σε συνεργασία με ειδική Ομάδα Μελέτης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει εκπονηθεί σχέδιο κτιριολογικών παρεμβάσεων, η εκτέλεση των οποίων ανατέθηκε ήδη στην εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» με την με αρ. 39060/28.05.2015 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, προκειμένου οι χώροι του Ιδρύματος να ανταποκρίνονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις σύγχρονες ανάγκες τόσο των φιλοξενούμενων ανηλίκων όσο και των υπαλλήλων του ιδρύματος.

Επίσης, όσον αφορά στην ορθολογική στελέχωση του Ιδρύματος με το απαραίτητο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, που είναι ο τρίτος άξονας παρεμβάσεων, το Υπουργείο ενημερώνει ότι με βάση τις δημοσιονομικές του δυνατότητες και το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τους περιορισμούς στις προσλήψεις, έχει προβεί στην απόσπαση 3 υπαλλήλων, δηλαδή 2 υπαλλήλων φύλαξης και 1 Κοινωνικού Λειτουργού. Στο ΙΑΑΑ Βόλου υπηρετούν σήμερα 10 του κλάδου ΔΕ φύλαξης ενώ αναμένεται σύντομα και 1 ακόμη.

Σχετικά με το αίτημα παραχώρησης μεταφορικού μέσου για την μεταφορά των τροφίμων στο δικαστήριο ή στο νοσοκομείο, σημειώνει ότι προτάθηκε στην Διεύθυνση του Ιδρύματος η εκ μέρους τους απευθείας διερεύνηση του ενδεχόμενου απόκτησης οχήματος μέσω του ΟΔΔΥ.

Τέλος, το Υπουργείο τονίζει ότι η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών καταβάλλει διαρκώς κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και μέσω μεταφοράς πιστώσεων, προκειμένου να καλύπτει τα διάφορα αιτήματα που αφορούν στην εύρυθμη, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΙΑΑΑ Βόλου.

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος με την Ερώτηση και την Απάντηση εδώ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει