Απάντηση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με την προώθηση του Ελληνικού ελαιόλαδου στο Θ. Νάκο

Στην Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Μαγνησίας Θανάσης Νάκος σχετικά με τις ενέργειες προώθησης του Ελληνικού ελαιολάδου στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης απάντησε αναφέροντας ανάμεσα στα άλλα πως:

«Ως προς τις συγκεκριμένες ενέργειες προώθησης του ελληνικού ελαιολάδου στις ΗΠΑ, το ΥΠΑΑΤ βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς (Ο.Π.Ε), που υλοποιούν προγράμματα για την προβολή/προώθηση και διείσδυση ποιοτικών προϊόντων σε αγορές-στόχους μεταξύ άλλων και των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, για την ενημέρωση και προώθηση των αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε. και στις Τρίτες Χώρες, το ΥΠΑΑΤ χειρίζεται τους Καν. (ΕΚ) 3/2008 του Συμβουλίου και (ΕΚ) 501/2008 της Επιτροπής, σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων στις αγορές της Ε.Ε και των Τρίτων Χωρών.

Στο πλαίσιο των παραπάνω Κανονισμών έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 38 προγράμματα σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων στις αγορές της Ε.Ε και των Τρίτων Χωρών, συνολικού προϋπολογισμού 87.236.300 ευρώ. (…) Στο πλαίσιο των παραπάνω κανονισμών, είχε εγκριθεί και υλοποιήθηκε πρόγραμμα του ΣΕΒΙΤΕΛ, συνολικού προϋπολογισμού 2.851.000,00 ευρώ, στο οποίο, μεταξύ των χωρών στόχων, ήταν και η Β. Αμερική. Επίσης, στις 31/3/2011 υποβλήθηκε πρόγραμμα του ΣΕΒΙΤΕΛ, συνολικού προϋπολογισμού 5.922.129,14 ευρώ, στο οποίο, μεταξύ των χωρών στόχων, είναι και η Β. Αμερική. Το εν λόγω πρόγραμμα απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση.»

Ο κ. Νάκος ανέφερε στην Ερώτησή του, ότι τα συμπεράσματα της νέας έρευνας του Πανεπιστημίου Davis φανερώνουν, πως τα πέντε πιο εμπορικά ιταλικά και ισπανικά ελαιόλαδα παρουσίασαν μεγάλα ποσοστά παραβιάσεων, τόσο στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, όσο και στις χημικές αναλύσεις. Ακόμη, ότι τα ελαιόλαδα της Ισπανίας και της Ιταλίας κατέχουν ηγετική θέση στα ράφια της αμερικάνικης αγοράς, που είναι η καλύτερη αγορά παγκοσμίως ως προς τις απαιτήσεις της σε ποιοτικό ελαιόλαδο. Είναι ενδεικτικό ότι οι εισαγωγές ελαιολάδου των Η.Π.Α. για το 2010 ανέρχονταν σε 272.086 τόνους συνολικής αξίας 910 εκατομμυρίων δολαρίων, με το μερίδιο της χώρας μας να βρίσκεται δυστυχώς μόλις στο 6%. Επιπλέον, η τελευταία έρευνα επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα προηγούμενης έρευνας και δυσχεραίνει την εμπορία των ισπανικών και ιταλικών ελαιολάδων στην αγορά των Η.Π.Α. Έτσι αναδεικνύεται η μοναδική αυτή ευκαιρία, για τις ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου στην Αμερική.

Ο κ. Νάκος, σχολιάζοντας την απάντηση του αρμόδιου Υπουργού, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Περιμέναμε από τον Υπουργό, ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου νοθείας του ιταλικού και ισπανικού ελαιολάδου, να έχει αναπτύξει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις για την προώθηση του Ελληνικού ελαιολάδου στην μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως, που είναι αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ευκαιρία, που δόθηκε στην ελληνική παραγωγή να αυξήσει τις εξαγωγές και τα έσοδα των Ελλήνων καλλιεργητών χρειάζεται, συγκεκριμένες ενέργειες και στοχευμένες αποφάσεις προκειμένου να αναπτυχθεί. Δυστυχώς, από την απάντηση του Υπουργού προκύπτει, ότι πέρα από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα δεν έχει δρομολογηθεί καμία εθνική πρωτοβουλία για την προώθηση και προβολή του Ελληνικού ελαιολάδου στοχευμένα στην αγορά των ΗΠΑ, ώστε να καλυφθεί το κενό που αφήνει η ιταλική και η ισπανική παραγωγή. Οι ευκαιρίες ανάπτυξης της Ελληνικής γεωργίας δεν δίνονται κάθε μέρα και η κυβέρνηση οφείλει όταν αυτές παρουσιάζονται να τις πολλαπλασιάζει με την πολιτική της και όχι να τις αφήνει ανεκμετάλλευτες.»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει