Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και συναφών Επαγγελμάτων ενημερώνει τα μέλη της αναφορικά με την απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄1586/21-6-2013 αριθμός Πυροσβεστικής Διάταξης 13/2013 περί απλοποίησης διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις του Κλάδου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πλέον για την χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας απαιτούνται:

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 από το μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό στην οποία θα δηλώνεται ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης στην οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας.

• Λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα που προβλέπονται ήδη από την ισχύουσα νομοθεσία, κατά περίπτωση.

Κατόπιν η Πυροσβεστική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στα παραπάνω σχετικά ΧΩΡΙΣ τη διενέργεια αυτοψίας.

Με εκτίμηση

Απόστολος Αθανασός

Πρόεδρος Συλλόγου Εστίασης & Διασκέδασης Ν. Μαγνησίας

Αντιπρόεδρος ΠΟΕΣΕ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει