Απορρίφθηκε η κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου για την ανάδειξη του νέου προ

Απορρίφθηκε η κατά πλειοψηφία απόφαση του Εκλεκτορικού Σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την ανάδειξη, του κ. Θαν. Ζλατούδη, ως νέου προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ,με απόφαση της γενικής γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος.

Ως εκ τούτο η εκλογή νέου προέδρου θα οδηγηθεί σε επαναληπτική διαδικασία.

Η παραπάνω απόφαση είχε παρθεί κατά την συνεδρίαση εκτάκτου Δημοτικού Συμβουλίου, στα μέσα του περασμένου μήνα, σε μια θυελλώδη συνεδρίαση.

Η εκλογή του νέου προέδρου,όμως, απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με το σκεπτικό ότι η σχετική εισήγηση έγινε από τον πρώτο πλειοψηφούντα δημοτικό σύμβουλο κ. Δημ. Διολέτα και όχι από τον αντιπρόεδρο του Σώματος κ. Φ. Κοφινά.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει