ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗ Β ΒΙΠΕ

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr

Ανακοινώθηκαν από το εργαστήριο ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ τα αποτελέσματα των μετρήσεων προσδιορισμού πολυχλωριωμένων-π-διοξινών, πολυχλωριωμένων φουρανίων και πολυχλωριωμένων διαφαινυλίων σε δείγματα ζωικής προέλευσης που λήφθηκαν σε απόσταση 2-5χιλ. από την εστία της πυρκαγιάς, που ξέσπασε στις 1-06-2013. στον αύλειο χώρο μονάδας αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών στην Β΄ ΒΙΠΕ Βόλου.

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του παραπάνω πιστοποιημένου εργαστηρίου τα αποτελέσματα των μετρήσεων στα ζωικά προϊόντα βρέθηκαν εντός των θεσμοθετημένων ορίων(2,5 – 5,5 – 40pg/g λίπους, για διοξίνες, για το άθροισμα διοξινών και PCBs και το άθροισμα των ind PCBs αντίστοιχα) σύμφωνα με τον κανονισμό 1259/2011/ΕΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Επίσης το Τμήμα Βιομηχανίας, το Τμήμα Περιβάλλοντος και η Διεύθυνση Υγείας της Π.Ε. Μαγνησίας σε συνεργασία με διαπιστευμένο εργαστήριο ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα ελέγχου και καταγραφής της κατάστασης ρύπανσης του περιβάλλοντος χώρου της εγκατάστασης στη Β΄ ΒΙΠΕ Βόλου, στην οποία εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Σκοπός του προγράμματος ήταν η καταγραφή της κατάστασης επιβάρυνσης του εδάφους από ενδεχόμενους ρυπαντές, που προέκυψαν κατά την ανάφλεξη σορών πλαστικών υλικών και η διαχειρισιμότητα των στερεών υπολειμμάτων (αποκαΐδια) καύσης με στόχο την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Από τα αναλυτικά στοιχεία των εργαστηριακών δοκιμών των ληφθέντων δειγμάτων και την επεξεργασία τους, προκύπτει ότι :

1. Ρυπαντές που αφορούν τοξικά οργανικά μόρια (αλδεύδες, πολυχλωριωμένα διφαινύλια κλπ) δεν ανιχνεύονται τόσο στα επιφανειακά όσο και στα στα υπο-επιφανειακά δείγματα εδάφους.

2. Οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, σε απόλυτες τιμές, είναι σε επίπεδα σχετικά χαμηλά, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη φύση των υλικών επιχωμάτωσης του χώρου του εργοστασίου και την θέση του που βρίσκεται εντός Βιομηχανικής περιοχής με έντονη υφιστάμενη μεταλλοποιητική δραστηριότητα (Χαλυβουργία) και μέχρι πρότινος τοιαύτη (χυτήρια).

3. Η επίδραση του περιστατικού πυρκαγιάς πλαστικών υλών στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου, φαίνεται ότι είχε μικρή επίδραση όσον αφορά τον εμπλουτισμό των επιφανειακών στρωμάτων του εδάφους σε μαγγάνιο, χαλκό , ψευδάργυρο και μόλυβδο, σε περιορισμένη έκταση που οριοθετείται λίγες δεκάδες μέτρα από τον περίβολο της μονάδας. Ειδικότερα, ο μόλυβδος αν και σε πολύ περιορισμένη έκταση και βάθος, φαίνεται να συνεχίζει να εμπλουτίζει το έδαφος, ενδεχόμενα από εκπλύσεις των εναποτιθεμένων υλικών στο χώρο.

4. Οι εκπλύσεις του καμένου (αποτεφρωμένου) υλικού που καλύπτουν μέρος της επιφάνειας των σορών πλαστικών που εναπομείναν από την πυρκαγιά, είναι εντός των ορίων της οδηγίας 2005/33/ΕΕ και κατά συνέπεια το αποτεφρωμένο υλικό πληροί τις προυποθέσεις διάθεσης σε ΧΥΤΑ.

Σε δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Καλτσογιάννης αναφέρει: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα των μετρήσεων που δείχνουν ότι αποφεύχθηκε τελικά μία μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, με καταστροφικές ίσως συνέπειες στην υγεία των κατοίκων. Οι υπηρεσίες της Π.Ε. Μαγνησίας από την πρώτη στιγμή προέβησαν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες, ελέγχους, συλλογής δειγμάτων και ενημέρωσης του κοινού.

Σκοπός μας είναι να καταστήσουμε προτεραιότητα σε τοπικό επίπεδο τον περιορισμό των επιπτώσεων από καταστροφές, αλλά και να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς πρόληψης, εντοπισμού, εκτίμησης, παρακολούθησης αλλά και έγκαιρης προειδοποίησης για κινδύνους καταστροφών, όπως και για τον περιορισμό των κοινωνικών και φυσικών παραγόντων που εντείνουν τους κινδύνους αυτούς».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει