Αποφάσεις για την κίνηση διαδικασίας ΣΧΟΟΑΠ

Εγκρίθηκε από την Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας κ. Καλλιόπη Γερακούδη , η κίνηση των διαδικασιών σύνταξης των μελετών για :

  • Το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου του Ν. Ευβοίας.
  • Το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου Νηλέως Ν. Ευβοίας, που πρόκειται να εκπονηθεί στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Νηλέως του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας .
  • Το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Γραβιάς, που πρόκειται να εκπονηθεί στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς του Δήμου Δελφών της Π.Ε. Φωκίδας.
Μπορεί επίσης να σας αρέσει