Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Συνεδρίασε την Παρασκευή για 3η φορά το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ), στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Στη Συνεδρίαση Προήδρευσε η Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας κ. Γερακούδη Καλλιόπη, ενώ παρέστησαν τα μέλη κ. Οικονόμου Αθανάσιος (Γ. Δντης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.), κ. Μέγας Κων/νος (Προϊστάμενος Γ.Δ. Αναπτυξιακού Προγρ. Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας Θεσσαλίας), κ. Κουτριντζές Βάιος (Προϊστάμενος Δ/νσης ΠΕΧΩΘ), κ. Σουλιώτης Γρηγόριος (Προϊστάμενος Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας), κ. Τσιμπλούλης Ιωάννης (Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων), κα Μπάτζιου-Ευσταθίου Ανθή (Προϊσταμένη ΙΕ! Εφορίας Προιστ. & Κλας. Αρχαιοτήτων)

Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι:

1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (Μ.Π.Ε.) για υφιστάμενη υδροληψία για άρδευση από τον Κλεινοβίτη ποταμό στη θέση “ΜΥΛΟΣ ΖΗΜΟΥ” (ΤΚ Κλεινοβού, Δ. Καλαμπάκας, ΠΕ Τρικάλων)

2. Μ.Π.Ε. για υφιστάμενη υδροληψία για άρδευση από τον Κλεινοβίτη ποταμό στη θέση “ΧΑΝΙΑ” (ΤΚ Κλεινοβού, Δ. Καλαμπάκας, ΠΕ Τρικάλων)

3. Μ.Π.Ε. για υφιστάμενη υδροληψία για άρδευση από πηγή στη θέση “ΠΟΥΡΝΑΡΙ” (ΤΚ Κλεινοβού, Δ. Καλαμπάκας, ΠΕ Τρικάλων)

4. Μ.Π.Ε. για υφιστάμενη υδροληψία για άρδευση από πηγή στη θέση “ΚΑΖΑΝΙ” (ΤΚ Κλεινοβού, Δ. Καλαμπάκας, ΠΕ Τρικάλων)

5. Μ.Π.Ε. για υφιστάμενη υδροληψία για άρδευση από τον Κλεινοβίτη ποταμό στη θέση “ΣΙΑΚΑΜΠΕΝΗ” (ΤΚ Κλεινοβού, Δ. Καλαμπάκας, ΠΕ Τρικάλων)

6. Μ.Π.Ε. για υφιστάμενη υδροληψία για άρδευση από ρέμα Καστανιώτικο στη θέση “ΛΙΟΝΤΑΡΙ” (ΤΚ Αμάραντου, Δ. Καλαμπάκας, ΠΕ Τρικάλων)

7. Μ.Π.Ε. για υφιστάμενη υδροληψία για άρδευση από πηγή στη θέση “ΛΙΑΣΚΟΣ” (ΤΚ Καστανιάς, Δ. Καλαμπάκας, ΠΕ Τρικάλων)

8. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για αρδευτική γεώτρηση κ.κ. ΚΟΥΚΟΥΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΠΕΡΙΚΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Κούκουρα, ΤΚ Λόφου, Δ. Φαρσάλων)

9. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για αρδευτική γεώτρηση Λ-15Α του ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Μαυρόγειες, ΤΚ Βρυσιών, Δ. Φαρσάλων)

10. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για αρδευτική γεώτρηση κ.κ. ΚΑΚΑΤΣΙΟΥ ΖΩΗΣ & ΙΩΑΝΝΗ (Ντουμαλάνι, ΤΚ Πλατυκάμπου, Δ. Κιλελέρ)

11. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για τη λειτουργία του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ) Μαγνησίας (Παλαιά, Δ. Βόλου, ΠΕ Μαγνησίας)

Όλα τα παραπάνω έργα εγκρίθηκαν ομόφωνα χωρίς παρατηρήσεις.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει