Από το Υπουργείο… στο ΤΕΕ Μαγνησίας το τελικό Ρυθμιστικό Σχέδιο Βόλου

Απεστάλη μόλις χθες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, στο ΤΕΕ Μαγνησίας το τελικό σχέδιο του Ρυθμιστικού Σχεδίου Βόλου.

Σημειώνεται, ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο Βόλου, είχε προωθηθεί προς εξέταση στο νομικό τμήμα του ΥΠΕΚΑ. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας κ. Σωκράτης Αναγνώστου, ζήτησε από το Γενικό Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ κ. Σωκράτη Αλεξιάδη, πριν προωθηθεί προς τελική έγκριση να σταλεί στο τοπικό τμήμα για να εξεταστεί τι συμπεριλήφθη και τι όχι από τις παρατηρήσεις που είχε προτείνει το ΤΕΕ Μαγνησίας.

Ο Γ. Γ. του ΥΠΕΚΑ ικανοποιώντας το αίτημα απέστειλε το τελικό σχέδιο. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο εστάλη στις αρμόδιες επιτροπές του ΤΕΕ Μαγνησίας, οι οποίες θα γνωμοδοτήσουν και θα ελέγξουν αν οι προτάσεις του τοπικού τμήματος, έχουν συμπεριληφθεί μέσα σε αυτό. Η παραπάνω γνωμοδότηση πρέπει να γίνει εντός ελαχίστων ημερών προκείμενου να μην υπάρξει νέα καθυστέρηση στην έγκριση του απαραίτητου αυτού πολεοδομικού εργαλείου για την ανάπτυξη της περιοχής μας.

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος του Οικιστικού Συγκροτήματος Βόλου (Ρ.Σ.Β.) είναι το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων πολιτικής, των προτεραιοτήτων, των προγραμμάτων και των μέτρων που προβλέπονται ως αναγκαία για τη χωροταξική και οικιστική οργάνωση, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το πεδίο αναφοράς του Ρ.Σ.Β ορίζεται η περιοχή εντός των διοικητικών ορίων (1) του Καλλικράτειου Δήμου Βόλου (Καποδιστριακοί Δήμοι: Βόλου, Νέας Ιωνίας, Αισωνίας, Αρτέμιδος, Αγριάς, Ιωλκού, Νέας Αγχιάλου, Πορταριάς και Κοινότητα Μακρινίτσας, (2) τμήματος του Καλλικράτειου Δήμου Αλμυρού (Καποδιστριακός Δήμος: Αλμυρού, ενώ δεν περιλαμβάνονται οι Καποδιστριακοί Δήμοι: Σούρπης και Πτελεού ούτε η τ. Κοινότητα Ανάβρας), (3) τμήματος του Καλλικράτειου Δήμου Ρήγα Φεραίου (Καποδιστριακοί Δήμοι: Κάρλας και Φερών, ενώ δεν περιλαμβάνεται η τ. Κοινότητα Κεραμιδίου).

Το Ρ.Σ.Β. προσδιορίζει το ρόλο της περιοχής τόσο στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, όσο και στον εθνικό χώρο και ειδικότερα σε σχέση με την περιοχή του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Λάρισας. Ορίζονται οι μέσο- και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες και οι στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη του χώρου στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της εθνικής χωροταξικής πολιτικής.

Περιλαμβάνει επίσης ειδικότερα μέτρα, κατευθύνσεις και δράσεις που προάγουν και συγκεκριμενοποιούν τη στρατηγική και τους στόχους του Ρ.Σ.Β. σε χωρικό και τομεακό επίπεδο και συνοδεύεται από χάρτες και διαγράμματα για την απεικόνιση της χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης της περιοχής στην οποία αναφέρεται. Η περιβαλλοντική διάσταση ενσωματώνεται οργανικά στο σύνολο των επιμέρους στόχων και μέτρων του Ρ.Σ.Β, ενώ περιλαμβάνονται επίσης ειδικότερες κατευθύνσεις και μέτρα για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και του τοπίου, καθώς και για την αντιμετώπιση της ρύπανσης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει