Αυθαίρετα εντός και εκτός σχεδίου στο Πήλιο

Με επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Μαγνησίας ζητά την ένταξη των αυθαιρέτων του Πηλίου στο νόμο 4014/11. Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο της επιστολής…

Κύριε Υπουργέ,

Στο νέο νόμο 4014/2011 που η εφαρμογή του ξεκίνησε την 1 Οκτωβρίου και αφορά τη «Ρύθμιση Αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» γίνεται λόγος στο άρθρο 23 για την απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης.

Ειδικότερα στην παράγραφο 3 του συγκεκριμένου άρθρου αναφέρεται ότι «δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της προηγούμενης παραγράφου η μεταβίβαση αυτοτελούς ιδιοκτησίας ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, αν: βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό και σε οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.»

Επειδή στο Πήλιο, το οποίο προστατεύεται από Προεδρικό Διάταγμα, εντοπίζεται πλήθος ακινήτων τα οποία διατηρούν αυθαίρετες κατασκευές- εντός και εκτός σχεδίου- και οι διπλωματούχοι μηχανικοί δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, θα σας παρακαλούσαμε να ενταχθούν στο νόμο 4014/11 και τα αυθαίρετα τα οποία είναι σύμφωνα με τις μορφολογικές δεσμεύσεις του διατάγματος του Πηλίου και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της ΕΠΑΕ.

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει