Αυξημένες οι ανάγκες σχολικής στέγης στον ενιαίο Δήμο

Ετοιμότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας για τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων

Να προωθηθεί κατά προτεραιότητα η εκπόνηση μελετών για την κατασκευή νέων διδακτηρίων στις περιοχές όπου υπάρχουν διαθέσιμα δημοτικά οικόπεδα, αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια κοινής σύσκεψης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου, με αντικείμενο την αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όπως το ΕΣΠΑ, για το πρόγραμμα επέκτασης της σχολικής στέγης.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σ. Μπαρτζιώκα παρουσίασε αναλυτικά στις κτιριακές ανάγκες στον ενιαίο Δήμο, εντοπίζοντας κυρίως το πρόβλημα στα μισθωμένα οικήματα των νηπιαγωγείων και τα συστεγαζόμενα σχολεία. Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φ. Λαμπρινίδης επισήμανε ότι έχει γίνει πλήρης καταγραφή των κοινόχρηστων χώρων που είναι χαρακτηρισμένοι ως χώροι εκπαίδευσης στο σύνολο του ενιαίου Δήμου, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας για την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας διεκδίκησης πόρων από χρηματοδοτικά προγράμματα.

Προτεραιότητα θα δοθεί στην εκπόνηση μελετών α) για την κατασκευή νέου διδακτηρίου που θα στεγάσει τα 9ο Δημοτικό και 9ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας, σε δημοτικό οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Ζέρβα β) για την προσθήκη αιθουσών στο 27ο Δημοτικό Σχολείο που βρίσκεται στις Αλυκές, το οποίο δεν καλύπτει πλέον τις ανάγκες λόγω της μεγάλης ανοικοδόμησης που παρουσιάζει η περιοχή και γ) για την ανέγερση κτιρίου στο οικόπεδο του 10ου Δημοτικού Σχολείου, επί της οδού Κύπρου, προκειμένου να στεγαστεί το 5ο Νηπιαγωγείο.

Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ηλ. Ξηρακιάς ο οποίος στο πρόσφατο παρελθόν, από τη θέση του Αντινομάρχη Μαγνησίας, είχε ασχοληθεί με την εκπόνηση του πενταετούς προγράμματος σχολικής στέγης της τέως ΝΑΜ. Ο κ. Ξηρακιάς πρότεινε να αποτυπωθεί με ακρίβεια το κτιριακό δυναμικό ώστε στη συνέχεια να ιεραρχηθούν οι ανάγκες με βάση την υπάρχουσα κατάσταση.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν την κατάσταση του κτιριακού αποθέματος και ταυτόχρονα να γίνει από τη ΔΕΠ καταγραφή των τάσεων αυξομείωσης του μαθητικού δυναμικού στα σχολεία τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ακόμη, εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν τη διερεύνηση χωροθέτησης νέων διδακτηρίων σε υπάρχοντα οικόπεδα ή κτίρια, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου, ενώ συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης του προγράμματος συντηρήσεων και επισκευών, στο πλαίσιο του οποίου προγραμματίζεται η ανακατασκευή σκεπών, η διαμόρφωση αύλειων χώρων και άλλες εργασίες.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει