Αυξημένο κατά 550 εκατ. ευρώ το ΠΔΕ του 2019

Αύξηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 550 εκατ. ευρώ προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2019. Ειδικότερα, προϋπολογίζεται η διάθεση πόρων ύψους 7,3 δισ. ευρώ, με κατανομή της συνολικής δαπάνης μεταξύ των έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 5,75 δισ. ευρώ και εκείνων που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους ύψους 1,55 δισ. ευρώ.

Το σύνολο των κονδυλίων, είναι αυξημένο κατά 8,15% καθώς για το τρέχον έτος (2018) προβλέπεται η διάθεση πόρων ύψος 6,75 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 5,75 δισ. αποτελούν το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και το 1 δισ. ευρώ, το εθνικό σκέλος του προγράμματος.

Βάσει της κατανομής η αύξηση του ΠΔΕ του 2019 επέρχεται με εθνικά κονδύλια, τα οποία από το 1 δισ. ευρώ το 2018 αυξάνονται στο 1,55 δισ. ευρώ (αύξηση 55%) ενώ το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος παραμένει αμετάβλητο στα 5,75 δισ. ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση των πόρων του ΠΔΕ θα αποτελέσει και μια πρόκληση για το οικονομικό επιτελείο και η οποία βέβαια σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με το που θα κατευθυνθούν οι πόροι, αλλά με το αν απορροφηθούν στο σύνολό τους. Κι αυτό, διότι το 2017 υπήρξε υστέρηση στην απορρόφηση της τάξεως των περίπου 500 εκατ. ευρώ, ενώ το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018, καταγράφεται υστέρηση 923 εκατ. ευρώ.

Πού θα κατευθυνθεί

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο προσχέδιο, σταθερή επιδίωξη για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ και για το 2019 παραμένει η απορρόφηση των πόρων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εισροή της αναλογούσας κοινοτικής συνδρομής. Ο στόχος αυτός θα συνδράμει θετικά στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα και στην προώθηση της αναπτυξιακής πολιτικής και θα απαιτήσει την εντατικοποίηση των ενεργειών για την επίσπευση της υλοποίησης των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα οι τομείς των μεγάλων έργων υποδομών (οδικά έργα, σιδηρόδρομοι, μετρό κ.λπ.), η προώθηση της επιχειρηματικότητας (κυρίως στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού), η ενίσχυση της απασχόλησης, η εκπαίδευση και κατάρτιση, οι τομείς της υγείας και της πρόνοιας, η προστασία του περιβάλλοντος, τα έργα υποδομών των ΟΤΑ όλης της χώρας και οι δράσεις για τη διοικητική μεταρρύθμιση.

Σε ό,τι αφορά τέλος το σκέλος του ΠΔΕ που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους, η σχετική δαπάνη θα διατεθεί για την ενίσχυση των πολιτικών και δράσεων των υπουργείων και των Περιφερειών καθώς και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Το τρέχον ΠΔΕ

Για το έτος 2018, όπως προαναφέρθηκε, προβλέπεται η υλοποίηση έργων και δράσεων συνολικού ύψους 6,75 δισ. ευρώ. Από αυτά, ποσό ύψους 5,75 δισ. ευρώ αφορά συγχρηματοδοτούμενα έργα, εκ των οποίων 4,06 δισ. ευρώ αφορούν πληρωμές δαπανών για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ 2014-2020 και 1,69 δισ. ευρώ για πληρωμές δαπανών λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Βασικός στόχος της εκτέλεσης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ και για το 2018 είναι η απορρόφηση των πόρων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και η εξασφάλιση της εισροής της κοινοτικής συνδρομής στο πλαίσιο των στόχων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες της ΕΕ.

Αναφορικά με το εθνικό σκέλος, ύψους 1 δισ. ευρώ αυτό εκτιμάται ότι θα διατεθεί σε πολιτικές και δράσεις των Υπουργείων και των Περιφερειών και στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει