Αύριο ξεκινάει το 7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών

Το 7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών ξεκινάει αύριο, 29 Σεπτεμβρίου 2011στο Βόλο και θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο 1 Οκτωβρίου.

Το συνέδριο διοργανώνουν η Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Έργων (ΕΕΜΕ) σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τη διοργάνωση του συνεδρίου και της παράλληλης έκθεσης έχει αναλάβει η εταιρεία Preview ADD (Εκδόσεις – Διαφημίσεις – Συνέδρια – Εκθέσεις) και θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας στα Μελισσάτικα.

Οι Επιστημονικές περιοχές, όπου θα αναπτυχθούν οι εργασίες του εθνικού συνεδρίου είναι οι εξής:

  • Πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες στον ευρύτερο τομέα των μεταλλικών κατασκευών.
  • Πρωτότυπες μέθοδοι με εφαρμογή στη μελέτη, την κατασκευή και την ανέγερση μεταλλικών κατασκευών.
  • Αξιόλογα έργα μεταλλικών κατασκευών (κτίρια κατοικιών και γραφείων, βιομηχανικοί χώροι, γέφυρες, ιστοί και κεραίες, δεξαμενές και σιλό, καπνοδόχοι, λεπτότοιχες κατασκευές, ειδικά έργα κλπ).
  • Αντοχή, Ευστάθεια, Κόπωση, Συνδέσεις.
  • Δυναμική συμπεριφορά των κατασκευών.
  • Πυροπροστασία, Βιωσιμότητα Μεταλλικών Κατασκευών.
  • Νέα υλικά, σύμμικτες κατασκευές.
  • Κανονισμοί (Ευρωκώδικες κλπ).
  • Ο Χάλυβας στην Αρχιτεκτονική.
Μπορεί επίσης να σας αρέσει