Α. Παπατόλιας: «Όχι στο παραγοντίστικο αλισβερίσι για τα έργα»

Η παράταξή μας «Θεσσαλών Δύναμη» έχει αποδείξει έμπρακτα τη διάθεσή της για γόνιμη και δημιουργική αντιπολίτευση, συμβάλλοντας στη στήριξη του θεσμού της Αιρετής Περιφέρειας στα πρώτα δύσκολα βήματά του.

Η συναινετική και εποικοδομητική στάση που επιδεικνύουμε δεν σημαίνει, ωστόσο, επ’ ουδενί ότι θα παραμένουμε βωβοί μπροστά σε διαλυτικά φαινόμενα ή ότι δεν θα ασκούμε αυστηρή κριτική σε πρακτικές και συμπεριφορές της Περιφερειακής Διοίκησης που δεν συνάδουν ούτε προς τη θεσμική συγκρότηση της Αιρετής Περιφέρειας ούτε προς το σύγχρονο πολιτικό ήθος που οφείλει να διαπνέει όσους βρίσκονται σήμερα στο τιμόνι του νέου θεσμού.

Δυστυχώς, η στάση του κ. Αγοραστού το τελευταίο διάστημα, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του περιφερειακού σκέλους του ΕΣΠΑ, προδίδει παλαιοκομματική προσέγγιση και παραγοντίστικη αντίληψη σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο για την περιφερειακή ανάπτυξη τομέα. Δεν είναι προβληματική μόνο η ανεπαρκής και πρόχειρη ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου ή η απλή αθροιστική παράθεση των «εμβληματικών έργων» της Θεσσαλίας, που φανερώνουν απουσία ιεράρχησης προτεραιοτήτων και φόβο μπροστά στο πολιτικό κόστος της επιλογής έργων με εσωτερική συνοχή και συμπληρωματικότητα.

Είναι κυρίως η απαράδεκτη τακτική των κατ’ ιδίαν συναντήσεων με Δημάρχους της Θεσσαλίας, στις οποίες ο κ. Περιφερειάρχης τάζει, δεσμεύεται ή υπόσχεται, ως μη όφειλε, να χρηματοδοτήσει από το ΕΣΠΑ έργα τοπικής σημασίας. Δείχνοντας ότι τα έργα εξαρτώνται από ένα δικό του «νεύμα», ο κ. Περιφερειάρχης παραβλέπει σκοπίμως τις ιδιαίτερα απαιτητικές διαδικασίες συγκριτικής αξιολόγησης των έργων που εντάσσονται από τη Διαχειριστική Αρχή βάσει αντικειμενικών κριτηρίων επιλογής μεταξύ διαφορετικών και συχνά ανταγωνιστικών προτάσεων που υποβάλλονται προς έγκριση.

Στο πλαίσιο αυτής της παλαιοκομματικής και αναχρονιστικής νοοτροπίας, ο κ. Αγοραστός «έταξε» πρόσφατα στη Δήμαρχο Ρήγα Φεραίου ότι δήθεν θα χρηματοδοτήσει γεωτρήσεις και έργα πολιτιστικής ανάδειξης στην περιοχή Στεφανοβικείου από πόρους του ΕΣΠΑ. Δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητούμε τις καλές προθέσεις της Δημάρχου, ενώ είμαστε πρόθυμοι να υπερθεματίσουμε ακόμη και για την αναγκαιότητα ένταξης των δράσεων υδρευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα που αφορούν στο Δήμο Ρήγα Φεραίου.

Πρέπει, όμως, όλοι να αντιληφθούν επειγόντως ότι δεν αποτελεί ούτε βασιλικό προνόμιο ούτε «ιδιοκτησία» κάποιου Αγοραστού ή άλλου θεσμικού παράγοντα η κατανομή πόρων ή η εκχώρηση έργων, από τη στιγμή που προβλέπονται αυστηρές και θεσμικά κατοχυρωμένες διαδικασίες αξιολόγησης, οι οποίες εγγυώνται τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των χρηματοδοτήσεων.

Είμαστε δυστυχώς υποχρεωμένοι να επισημάνουμε σήμερα τα αυτονόητα για να αποφύγουμε αύριο παρόμοιες παραγοντίστικες συμπεριφορές, που έχουν ως μοναδικό κίνητρο τη στρεβλή δημοσιογραφική προβολή, ενώ υπονομεύουν καίρια και τις θεσμικές κατακτήσεις και τον πολιτικό πολιτισμό μας.

Η τακτική των προσωπικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στον «Πατέρα-Αφέντη» Περιφερειάρχη και τους υποτακτικούς Δημάρχους που ζητιανεύουν μια «θέση στον ήλιο» του ΕΣΠΑ, στο βαθμό που θυμίζει τις γονυκλισίες των Κοινοταρχών απέναντι στους πάλαι ποτέ διορισμένους Περιφερειάρχες ή κρατικούς Νομάρχες, προσβάλλει ακόμη και την πολιτική αισθητική μας.

Ο δημοκρατικός προγραμματισμός των έργων, για τον οποίο τόσα χρόνια αγωνίστηκε το αυτοδιοικητικό κίνημα, δεν είναι δυνατόν σήμερα να εκφυλίζεται σε επικοινωνιακό ή μικρο-πολιτικό αλισβερίσι σε βάρος της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της ορθολογικής ιεράρχησης της ανάπτυξης.

Η παράταξή μας «Θεσσαλών Δύναμη», εδώ και καιρό, δίνει έναν αγώνα σε όλα τα μήκη και πλάτη της Θεσσαλίας για να απαλλάξει τις πρακτικές της κατανομής των έργων και των πόρων από τη λογική του παραγοντισμού και τη νοοτροπία του «κατόπιν ενεργειών μου».

Σε μία περίοδο που η χώρα μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ μια ριζική αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων σε ό, τι αφορά τη διαχείριση των δημοσίων πραγμάτων, οι επισημάνσεις μας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και αποτελούν κάλεσμα δημοκρατικής ευαισθησίας και ισονομίας προς όλες τις πλευρές.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει