Για την ανάκαμψη της οικονομίας θα χρειαστούν αρκετά χρόνια

Η χειρότερη οικονομική ύφεση από το τέλος του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου, που προκλήθηκε από την πανδημία του νέου κορονοϊού, θα απασχολεί ακόμη για πολύ την Αυστρία, και, παρόλο που τα μέτρα για τον περιορισμό του ιού και για τη διατήρηση της λειτουργίας της οικονομίας πέτυχαν, θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για την ανάκαμψη της οικονομίας, τόνισε σε σημερινές δηλώσεις του στη Βιέννη ο διοικητής της Αυστριακής Κεντρικής Τράπεζας (ΑΚΤ) Ρόμπερτ Χόλτσμαν.

Στην πρόβλεψή της, που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο, η ΑΚΤ ανέμενε ότι η εγχώρια οικονομική παραγωγή θα μειωθεί κατά 7,2% φέτος, και κατόπιν θα υπάρξει ανάπτυξη κατά 4,9% (2021) και κατά 2,7 (2022).

Καλό είναι το πιστοποιητικό της Αυστριακής Κεντρικής Τράπεζας για τις τράπεζες στη διάρκεια της πανδημίας, με τον υποδιοικητή της Γκότφριντ Χάφερ να επισημαίνει κατά την σημερινή παρουσίαση της εξαμηνιαίας Έκθεσης Σταθερότητας της Χρηματοπιστωτικής Αγοράς ότι «οι τράπεζες που ήταν στο επίκεντρο της προσοχής κατά τη χρηματοοικονομική κρίση 2008-2009 αποτελούν αυτή τη φορά σημαντικό μέρος της αντιμετώπισης της κρίσης».

«Οι τράπεζες έχουν ενισχύσει σημαντικά την ανθεκτικότητά τους τα τελευταία χρόνια – και αυτό, λόγω επίσης της συνετής και μελλοντοστραφούς εποπτείας και βελτιωμένων εποπτικών μέσων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Οι τρέχουσες αναλύσεις σεναρίου από την ΑΚΤ δείχνουν “ότι ο αυστριακός τραπεζικός τομέας έχει κεφαλαιοποιηθεί καλά παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης”, αναφέρεται στην τρέχουσα έκθεση χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

Η ΑΚΤ συνιστά στις τράπεζες να λάβουν τα ακόλουθα πέντε μέτρα σχετικά με την κρίση του κορονοϊού και την ενίσχυση της σταθερότητας της χρηματοπιστωτικής αγοράς:

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να απέχουν από την αγορά μετοχών και να εξετάζουν προσεκτικά τις καταβολές μερισμάτων, κερδών και μπόνους προκειμένου να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους βάση.

Επίσης, είναι απαραίτητο να προετοιμαστούν για τη λήξη των μορατόριουμ πληρωμών και των κρατικών εγγυήσεων για δάνεια και να παρακολουθούν την ποιότητα των χαρτοφυλακίων δανείων.

Επιπλέον, θα πρέπει να τηρούνται τα βιώσιμα πρότυπα δανεισμού (ειδικά για τα δάνεια ακινήτων) και οι ποσοτικές κατευθυντήριες γραμμές του συμβουλίου σταθερότητας της χρηματοπιστωτικής αγοράς, ενώ η ΑΚΤ συμβουλεύει επίσης τις τράπεζες να αυξήσουν περαιτέρω τη λειτουργική αποδοτικότητα και να αναπτύξουν νέες στρατηγικές πληροφορικής.

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει