Γιώργος Μουλάς: ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ για ΔΕΥΑΜΒ

Μουλάς Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Βόλου

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Πριν από δύο μήνες περίπου ζήτησα τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών για τον οικονομικό έλεγχο της ΔΕΥΑΜΒ κατά τα έτη 2006, 2007, και 2008. Μετά από αρκετές κωλυσιεργίες των πολιτικών προϊσταμένων της επιχείρησης αναγκάστηκα να ζητήσω την συνδρομή της Δικαιοσύνης. Δια του τρόπου αυτού, πέτυχα να δοθεί εντολή και να λάβω τις αναφερόμενες εκθέσεις. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε άλλη μία παραφωνία χρηστής διοίκησης εκ μέρους του κ. Σκοτινιώτη, που προσπάθησε ανεπιτυχώς να εμποδίσει τον δημοκρατικό έλεγχο της Δημοτικής Αρχής.

Όπως αναμενόταν στις εκθέσεις αναφέρονται αρκετά σημαντικά στοιχεία, σημαντικότερο των οποίων είναι η αναφορά στην έκθεση σε δαπανηθέν κονδύλιο ύψους 1.550.000 ευρώ για δραστηριότητες, που δεν προβλέπονται από τον ΚΝ 1069/1980.

Για το θέμα αυτό βεβαίως υπήρχε σχετική δημοσιογραφική πληροφόρηση, διότι η υπόθεση αυτή ευρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης. Ο κ. Δήμαρχος όμως σε σχετικές μου ερωτήσεις αρνιόταν να πληροφορήσει το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου, εμένα και κατ’ επέκταση τον λαό του Βόλου για το σοβαρό αυτό θέμα.

Επειδή, σύμφωνα με τους ορκωτούς λογιστές, η οικονομική αυτή αταξία της τάξης των 1.550.000 ευρώ επιβάρυνε την ΔΕΥΑΜΒ και κατά συνέπεια τους καταναλωτές συμπολίτες μας θα επιθυμούσα να υπάρξει περισσότερη πληροφόρηση. Η στάση του κ. Δημάρχου, δηλαδή της σιγής για την εν λόγω αταξία, μάλλον ύποπτα ερωτηματικά δημιουργεί. Σε μία εποχή, που συμπολίτες μας πλήττονται οικονομικά πανταχόθεν, θα πρέπει να πληρώσουν για αδικαιολόγητες δαπάνες της ΔΕΥΑΜΒ της οποίας οι λογαριασμοί έχουν καταντήσει εφιαλτικοί.

Οι εκθέσεις ελέγχου για τα έτη 2007 και 2008 παρελήφθησαν από την ΔΕΥΑΜΒ την 10η Οκτωβρίου 2011, δηλαδή επί προεδρίας του κ. Σκοτινιώτη.

Ερωτάται η Δημοτική Αρχή και ειδικότερα ο κ. Δήμαρχος: Ποιές είναι οι δαπάνες, που δεν έπρεπε να κάνει η ΔΕΥΑΜΒ;

Ποιές είναι οι ευθύνες πολιτικών και υπηρεσιακών προσώπων;

Υπάρχουν ποινικές ευθύνες για τρέχουσα ηγεσία της ΔΕΥΑΜΒ και ειδικότερα για τον κ. Σκοτινιώτη εξ αιτίας της αδιαφορίας, που επιδεικνύει για την μη διεκδίκηση των χρημάτων;

Επερωτάται η Δημοτική Αρχή: Γιατί από τον Νοέμβριο 2011 μέχρι σήμερα η ΔΕΥΑΜΒ και ο κ. Σκοτινιώτης δεν διεκδίκησαν την επιστροφή των χρημάτων των δαπανών αυτών;

Ο επερωτών Δημοτικός Σύμβουλος

Γιώργος Μουλάς

Μπορεί επίσης να σας αρέσει