Γυρίζουμε χρόνια πίσω. Ανεργία στα επίπεδα του 1960!

Σοκάρουν τα στοιχεία για την ανεργία από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, το οποίο εκτιμά ότι έως το τέλος του καλοκαιριού θα αυξηθεί στο 18% και από το νέο έτος στο 20%.

Σύμφωνα με ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας, η αγοραστική δύναμη εκείνων που λαμβάνουν τον κατώτατο βασικό μισθό αντιστοιχεί σε εκείνη του 2004, ενώ φέτος καταγράφονται τα ίδια ποσοστά ανεργίας με το 1960!

Τα βασικά σημεία της έκθεσης είναι:

– H εγχώρια ζήτηση επιστρέφει σε επίπεδα του 2000, με αποτέλεσμα η συμβολή της στη διαμόρφωση του ΑΕΠ έχει «γυρίσει» δέκα χρόνια πίσω.

– Το επίπεδο σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τιμές καταναλωτή είναι 94% (ακριβή χώρα) και η παραγωγικότητα της εργασίας είναι 92% (χώρα πολλών ωρών και έντασης εργασίας). Ωστόσο το επίπεδο σύγκλισης των μισθών βρίσκεται στο 82%, κάτι που αποδεικνύει πως έχουμε χαμηλούς μισθούς σε σχέση με το επίπεδο παραγωγικότητας.

– Ένα στα τέσσερα ευρώ που παράγονται στην ελληνική οικονομία δεν φορολογείται (διαρροή ετήσιων εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού 12 με 15 δισεκατομμύρια ευρώ) και η φορολογική ανισότητα μισθών και κερδών έχει υπερβεί κάθε όριο. Είναι χαρακτηριστικό πως η πραγματική φορολογική επιβάρυνση της εργασίας στην Ελλάδα είναι 35,1% και αντιστοιχεί στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (36,4%). Όμως, η πραγματική φορολόγηση για τα κέρδη ανέρχεται σχεδόν στο ήμισυ του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (15,9% για τη χώρα μας έναντι 33% στην Κοινότητα). Επομένως η στρατηγική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης δεν απαιτεί μόνο την «κήρυξη πολέμου» κατά της φοροδιαφυγής, αλλά απαιτεί πάνω απ’ όλα την «κήρυξη πολέμου» κατά της θεσμοποιημένης φοροαποφυγής.

– Τα περιθώρια κέρδους στην Ελλάδα είναι κατά πολύ αυξημένα έναντι των άλλων προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναλογία του λειτουργικού πλεονάσματος των επιχειρήσεων προς τις αποδοχές εργασίας είναι πολύ υψηλότερη στην Ελλάδα έναντι των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Η οικονομική και δημοσιονομική πολιτική που ασκήθηκε τα προηγούμενα χρόνια προσέφερε απαλλαγές και απελευθέρωση της φοροδιαφυγής στα ελληνικά εισοδήματα. Έτσι κατέφυγε σε δανεισμό, για να καλύψει την απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, χρεώνοντας με την επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου τουλάχιστον κατά 20% τις μελλοντικές γενεές των μισθωτών φορολογουμένων για την αποπληρωμή του αυξημένου δημόσιου χρέους.

– Παράλληλα οι δυσμενείς εξελίξεις κατά το 2009 της ελληνικής οικονομίας και η αναποτελεσματικότητα των μέτρων ανάσχεσης της κρίσης προδιαγράφουν ότι τη διετία 2010- 2011 θα αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία θα διακοπεί, θα αυξηθούν οι απολύσεις και οι διαθεσιμότητες, θα διευρυνθούν οι ευέλικτες και ανασφαλείς μορφές απασχόλησης, θα αυξηθεί η ανεργία και θα συντελεστεί μια σοβαρή επιδείνωση του εισοδηματικού και βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

– Οι προβλέψεις αρνητικής εξέλιξης του ΑΕΠ το 2010-2011 και οριακά θετικής εξέλιξης μετά το 2012 δεν είναι ικανές και αναγκαίες για να επιλύσουν τις αντιφάσεις στην αγορά εργασίας. Το 2015 στην Ελλάδα, δεν θα έχει επιτευχθεί ούτε καν το επίπεδο της επίσημης ανεργίας του 2008.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει