Δήλωση Α. Μεϊκόπουλου για την παράταση λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης ΑμεΑ του Δήμου Βόλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από παρέμβασή του στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το θέμα της παράτασης λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης ΑμεΑ του Δήμου Βόλου, επισημαίνει τα εξής, κατόπιν ενημέρωσης που είχε από τον αρμόδιο Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου:

Στο άρθρο 5 της από 24 Δεκεμβρίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (ΦΕΚ 182 Τεύχος Α’) ορίζεται η παράταση λειτουργίας των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ) και των Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» των φορέων των ΟΤΑ και πιο συγκεκριμένα η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών και των συμβάσεων εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού των κέντρων καθώς και οι πόροι χρηματοδότησης για την καταβολή της μισθοδοσίας των απασχολούμενων στο Κέντρο.

Κατά την κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με νόμο, προστίθεται παράγραφος στις υπάρχουσες διατάξεις, σύμφωνα με την οποία, η παράταση παροχής υπηρεσιών και των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού εφαρμόζεται επίσης και στα Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΕΔΗΦ) των φορέων των ΟΤΑ, αναδρομικά από 01/01/2016, εξασφαλίζοντας και την χρηματοδότηση για την ανανέωση των συμβάσεων του προσωπικού, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία της δομής στην πόλη μας. Η τροπολογία έχει ήδη σταλεί στην Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει