Δήλωση Μεϊκόπουλου για το Νομοσχέδιο για την επιλογή Προϊσταμένων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

«Το υπό συζήτηση Νομοσχέδιο που τροποποιεί τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων ενισχύει το κομματικό κράτος στον δημόσιο τομέα, αφού η ανετοιμότητα του Δημοσίου να το υλοποιήσει άμεσα, οδηγεί στην απροσδιόριστης διάρκειας πρακτική των μεταβατικών διατάξεων, που προβλέπουν απευθείας ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένων σε πρόσωπα επιλογής της κυβέρνησης με υπουργικές αποφάσεις.
Το πιο εξωφρενικό, όμως, είναι ότι νομιμοποιείται ο οικείος Υπουργός να διορίσει ως προϊστάμενους και αυτούς που είχαν αυθαίρετα και υποκειμενικά τοποθετηθεί σε θέση προϊστάμενου με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης, δηλαδή αυτούς που είχε ορίσει με ανάθεση ο ίδιος ή προηγούμενος Υπουργός της ίδιας κυβέρνησης, που αποτελούν σημειωτέον την συντριπτική πλειονότητα των υπηρετούντων σήμερα προϊσταμένων.

Η κυβέρνηση φροντίζει μάλιστα να αποκαταστήσει όσους δεν επιλέγονται σε θέσεις Γενικών Διευθυντών – στο πλαίσιο της συρρίκνωσης των θέσεων αυτών κατά 40% – προβλέποντας τον διορισμό τους, κατά παρέκκλιση κάθε κείμενης διάταξης, στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, σε κρίσιμο δηλαδή ελεγκτικό μηχανισμό του Δημοσίου που εγγυάται την διασφάλιση της διαφάνειας! Η σκανδαλώδης αυτή ρύθμιση δικαίως έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις της Ένωσης Ελεγκτών και Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, καθώς δεν εφαρμόζει για τους προϊστάμενους που μετατάσσονται στο Σώμα τα ίδια κριτήρια και τους ίδιους όρους, με τους οποίους εντάχθηκαν και λειτουργούν οι ήδη υπηρετούντες.

Προβλέπεται ακόμη η συμμετοχή ιδιωτών-εμπειρογνωμόνων στα συμβούλια επιλογής προϊσταμένων, τη στιγμή που υπάρχει το Εθνικό Κέντρο Διοίκησης (1985) που συγκεντρώνει την πλέον σύγχρονη διοικητική τεχνογνωσία και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, ενώ παράλληλα απουσιάζουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων από όλες τις διαδικασίες επιλογής. Τα παραπάνω βέβαια συμβαδίζουν με τα σχέδια της κυβέρνησης να εισάγει το ιδιωτικό μοντέλο διοίκησης στο δημόσιο και κατ’ επέκταση να εκχωρήσει νευραλγικούς τομείς του δημοσίου σε ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα.

Επίσης, το ΑΣΕΠ που εμπλέκεται πλέον σε όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης, δεν είναι βέβαιο ότι κατέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για κάτι τέτοιο, μιας και η πρόσληψη διαφέρει ως αντικείμενο από την αξιολόγηση για την τοποθέτηση προσώπου σε θέση ευθύνης.

Τέλος, η εισαγωγή της δομημένης συνέντευξης με υπέρμετρα αυξημένο ειδικό βάρος για την επιλογή των νευραλγικών θέσεων των Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών (σε ποσοστό 70% και 60% αντίστοιχα), σε συνδυασμό με την κατάργηση της μοριοδότησης των πτυχίων, αφήνουν τεράστια περιθώρια στον υποκειμενισμό.

Με το παρόν, λοιπόν, Νομοσχέδιο η κυβέρνηση όχι μόνο ανατρέπει τις πιο αντικειμενικές διατάξεις του Ν.3839/2010 για την επιλογή προϊσταμένων – που σκανδαλωδώς δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, αφού δεν εξυπηρετούσαν τις μικροκομματικές επιδιώξεις της – εκείνες δηλαδή που έδιναν προβάδισμα στους υπαλλήλους με υψηλά τυπικά προσόντα, μοριοδοτώντας χαμηλότερα τα χρόνια προϋπηρεσίας, και δεν ευνοούσαν έτσι τους κομματικά διορισμένους, αλλά εκπονεί νέο σχέδιο εφόδου στις θέσεις ευθύνης, με στόχο να πετύχει τον πλήρη έλεγχο της διοικητικής ιεραρχίας στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των μνημονιακών πλάνων στον χώρο του δημοσίου.»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει